Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten

Persbericht: Aanpassing invorderingsbeleid Belastingdienst

Sinds 2010 werd een saneringsregel door de Ontvanger toegepast en heeft opschoning van het invorderingssysteem plaatsgevonden. Zo heeft in 2015 een opschoning van het invorderingssysteem plaatsgevonden waarbij voor ruim NAf 900 miljoen aan aanslagen ouder dan 5 jaar buiten invordering is gesteld. De benodigde beleidsmatige en organisatorische aanpassingen om een nieuwe aangroei van het invorderingsbestand te voorkomen zijn destijds echter uitgebleven. 

Het Kabinet Pisas 2 heeft sinds het aantreden in juni 2021 prioriteit gegeven aan het innen van openstaande schulden van onder meer  belastingen, premies en het wegwerken van administratieve achterstanden bij de belastingdienst. Dit is zeer succesvol geweest voor wat betreft de belasting- en premieopbrengsten en door de belastingdienst zijn veel achterstallige aanslagen opgelegd. Mede door het opleggen van deze achterstallige aanslagen is het invorderingsbestand gegroeid tot een nominaal bedrag van NAf 5,7 miljard aan belasting- en premieschulden verdeeld over ruim 130.000 Crib-nummers. Deze omvang maakt het onmogelijk om met de beschikbare invorderingscapaciteit alle schulden effectief in te vorderen en derhalve dat er prioriteiten moeten worden gesteld bij de invordering van openstaande schulden. 

Door een team van deskundigen zijn diverse analyses uitgevoerd om vast te stellen op welke wijze het invorderingsbestand tot een beheersbaar niveau kon worden teruggebracht. Hierbij werd duidelijk dat het zoals gebruikelijk hanteren van de dagtekening (datum) van de aanslag als basis voor de prioritering niet tot het gewenste effect zou leiden. 

Uit internationaal onderzoek (OECD, 2019) is gebleken dat de invorderingskans van belastingschulden afneemt naarmate de tijd voortschrijdt. Soortgelijk onderzoek op Curaçao heeft tot dezelfde conclusie geleid: 50% van de opbrengsten wordt gerealiseerd binnen 2 jaar na het opleggen van de aanslag en 90% binnen 5 jaar. De opbrengst na 5 jaar is derhalve marginaal en daarbij komt dat het invorderen van aanslagen ouder dan 5 jaar vaak relatief meer invorderingscapaciteit eist dan het invorderen van relatief jonge aanslagen. 

Het invorderingsbestand van de belastingdienst bevatte ultimo 2022 aanslagen welke zelfs nog terug gaan tot het jaar 1994. Teneinde het invorderingsbestand tot een beheersbaar niveau terug te brengen alsmede om de belastingdienst als geheel de gelegenheid te bieden om in de actualiteit te gaan werken is door de belastingdienst een aanpassing doorgevoerd aan het invorderingsbeleid. 

In de basis komt deze aanpassing erop neer dat aanslagen welke betrekking hebben op de belastingjaren 2017 en ouder niet meer actief worden ingevorderd. Dit betekent nadrukkelijk niet dat de schulden zijn kwijtgescholden, maar dat de belastingdienst de invorderingscapaciteit zal richten op jonge aanslagen met een hoge invorderingskans. 

Op deze hoofdregel zijn echter 3 uitzonderingen in het invorderingsbeleid opgenomen. Aanslagen over de belastingjaren 2017 en ouder worden wel ingevorderd indien deze zijn opgelegd naar aanleiding van een fiscaal strafrechtelijk onderzoek, indien de belastingschuld over de jaren 2017 en ouder NAf 1 miljoen of hoger bedraagt en de belastingdienst over informatie beschikt waaruit blijkt dat er verhaalsmogelijkheden zijn, of indien de belastingschuld over 2017 en ouder reeds op een derdenrekening (zoals bij een notaris) is voldaan. 

Deze beleidswijziging heeft ook tot gevolg dat bezwaarschriften over de belastingjaren 2017 en ouder niet meer zullen worden afgehandeld tenzij belastingplichtige aangeeft hier belang bij te hebben. Dit laatste kan het geval zijn indien het toewijzen van het bezwaar tot een restitutie van een reeds betaald of verrekend bedrag kan leiden. Op deze wijze levert de aanpassing van het invorderingsbeleid tevens een bijdrage aan de reductie van de grote voorraad bezwaarschriften. 

Zo’n 25% van de ongeveer 45.000 bezwaarschriften die nog moeten worden afgehandeld heeft betrekking op de belastingjaren 2017 en ouder. Voor de belastingdienst zijn voor 2023 doelstellingen vastgesteld welke ertoe moeten leiden dat de organisatie nog dit jaar de laatste achterstanden wegwerkt, in de actualiteit gaat en blijft werken en de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. 

Waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van ICT-mogelijkheden. Periodiek wordt door de belastingdienst aan de Minister van Financiën, Javier Silvania, gerapporteerd over de voortgang van deze werkzaamheden en tevens zal de bevolking hier regelmatig over worden geïnformeerd. 

 

Willemstad, 

3 april 2023

 

—-

NOTA DI PRENSA: AHUSTE DI E MANEHO DI KOBRANSA DI SERVISIO DI IMPUESTO

Komunikado: Ahuste di maneho di kobransa na Servisio di Impuesto.

WILLEMSTAD – For di 2010 Ontvanger ta apliká un regla di sanashon di debenan di impuesto i primanan sosial. Tambe a yega di apliká “opschoning” di e aanslag di impuesto i primanan sosial ku no a keda pagá. 

Na aña 2015, por ehèmpel, a limpia e sistema di Ontvanger, pa medio kual a ekskluí mas ku ANG 900 mion di aanslagen di mas di 5 aña bieu. Sin embargo, ahustenan nesesario di maneho i di e organisashon pa evitá kresementu di e kantidat di aanslagnan atrobe no a tuma lugá e tempu ei. 

Desde e instalashon di gabinete Pisas na yüni 2021, a duna prioridat na kobransa di debe di entre otro impuesto, primanan sosial i na eliminashon di atrasonan atministrativo di Servisio di Impuesto. Esaki tabatin hopi éksito pa ku entradanan di impuesto i primanan sosial i Servisio di Impuesto a pone hopi aanslag atrasá. 

Dor di pone e aanslagnan atrasá, e suma ku mester a kobra a krese te ku un montante nominal di ANG 5.7 mil mion na debenan di impuesto i primanan sosial, partí over di 130.000 number di Crib.

E kantidat aki ta hasi kobransa efektivo di tur debenan imposibel i ta buta ku tin ku stipulá prioridatnan pa ku kobransa di e debenan aki. Un ekipo di eksperto a hasi vários análisis pa determiná kon por redusí e kantidat di aanslag pa kobra na un nivel manehabel. Den e kuadro aki a keda kla ku e uso usual di fecha di aanslag (“dagtekening”) komo base pa prioritá, no ta kondusí na un efekto deseá. 

Investigashonnan internashonal (OECD, 2019) ta demostra ku e probabilidat pa rekuperá debenan di impuesto ta redusí ku tempu. Un investigashon similar na Kòrsou a yega na e mes un konklushon: 50 % di entrada ta wòrdu optené den 2 aña despues di imponé aanslag i 90 % di entrada ta wòrdu optené den 5 aña. Pa e motibu aki e entrada después di 5 aña ta marginal, i ademas kobransa di aanslagnan mas bieu di 5 aña ta rekerí un kapasidat mas grandi ku kobransa di aanslagnan mas yòn ku 5 aña. 

Na final di aña 2022, e kantidat di aanslag pa kobra dor di Ontvanger ta kontené aanslagnan te ku aña 1994. Pa redusí e kantidat di aanslag na un nivel manehabel i tambe pa duna e Servisio di Impuesto den su totalidat e oportunidat pa traha den aktualidat, Servisio di Impuesto a adaptá nan maneho di kobransa. Básikamente, adaptashon ta enserá ku aanslagen for 2017 of mas bieu lo no wòrdu kobra aktivamente.

Esaki no ta enserá ku a duna eksonerashon (“kwijtschelding”), pero ku Servisio di Impuesto ta konsentrá riba kapasidat pa rekauda/kobra aanslagnan mas yòn ku posibilidat mas haltu di kobransa. 

No opstante esaki tin 3 eksepshon riba e regla prinsipal di maneho di kobransa, kual ta lo siguiente. 

  1. Aanslagnan di añanan 2017 i mas bieu lo wòrdu kobrá si esaki a wòrdu imponé den kuadro di un investigashon penal fiskal.
  2. Si e debe di impuesto di e añanan 2017 òf mas bieu ta ANG 1 mion òf mas i si Servisio di Impuesto tin informashon ku ta demostrá ku tin posibilidat di kobransa.
  3. Si e debe di impuesto di e añanan 2017 òfmas bieu ya a ser pagá via di kuentanan di tersero (derdenrekening manera entre otro di notarionan). 

E kambio di maneho aki tambe ta enserá ku apelashonnan (“bezwaarschriften”) pa añanan 2017 òf mas bieu lo no kedaprosesá mas, a ménos ku e kontribuyente indiká ku e tin interes pa esaki wòrdu prosesá. Esaki por ta e kaso si na momento ku konsedé / bai di akuerdo ku e apelashon, kual ta resultá den restitushon di un suma ku a ser pagá òf “verrekend”. 

Di e forma aki, e ahuste di e kobransa di maneho tambe ta kontribuí na e redukshon di kantidat grandi di opheshonnan (“bezwaarschriften”). 

Alrededor di 25% di aproksimadamente 45.000 opheshonnan (“bezwaarschriften”) relashon ku añanan 2017 of mas bieu lo mester a wòrdu prosesá ainda. Pa aña 2023 metanan a ser fiha pa Servisio di Impuesto, ku tin ku resultá ku e organisashon lo traha i lo sigui traha den aktualidat i ta mehorá e kalidat di servisio. 

Si ta posibel lo hasi uso di ICT den e kuadro aki. Periódikamente, Servisio di Impuesto lo raporta na minister di Finansa, sr. Javier Silvania, en kuanto e progreso di e aktividatnan aki i pueblo tambe lo ser informá periódikamente.

Willemstad,
3 di aprel 2023

Naar nieuwsoverzicht