Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Sluiten
Wat is een inkomensverklaring

Een inkomensverklaring is een officiële verklaring met daarin uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. De inkomensverklaring ontvangt u van de Belastingdienst. De inkomensverklaring kunt u alleen aanvragen als uw aangifte inkomstenbelasting is ingediend en verwerkt.

Wanneer hebt u een inkomensverklaring nodig?

U kunt een inkomensverklaring nodig hebben voor bijvoorbeeld:

 • Een aanvraag van studiefinanciering bij de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs);
 • Een vergoeding voor tandheelkundige zorg of een bril bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank);
 • Een verblijfsvergunning en/of een gezinshereniging bij de Toelatingsorganisatie Curaçao;
 • Een aanvraag voor rechtsbijstand van een pro-deo advocaat;
 • Een aanvraag AOV-toelage bij de SVB.
Wat staat er op een inkomensverklaring?

Op uw inkomensverklaring staan de volgende gegevens:

 • Uw inkomensgegevens;
 • Het belastingjaar waarop de inkomensverklaring betrekking heeft;
 • Uw naam, CRIB-nummer en ID-nummer;
 • De officiële stempel van de Inspectie der Belastingen.
Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

U kunt pas de inkomensverklaring aanvragen als u uw aangifte inkomstenbelasting heeft ingediend en deze door de Belastingdienst is afgehandeld.

U kunt een inkomensverklaring aanvragen door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen. Nadat u het verzoek hebt ingediend ontvangt u, zodra deze klaar is, een email met daarin een digitale versie van uw inkomensverklaring. Als u uw inkomensverklaring persoonlijk heeft aangevraagd bij de balie van de Inspectie der Belastingen, kunt u deze daar ook weer afhalen.

U kunt ook een inkomensverklaring aanvragen door een email te sturen naar: inkomensverklaring@gobiernu.cw.

In de aanvraag via de email moeten de volgende gegevens worden aangeleverd:

 • Voor welke instantie de verklaring nodig is;
 • Over welk jaar u de inkomensverklaring nodig heeft;
 • Een duidelijke kopie van uw geldige sédula, rijbewijs of paspoort;
 • Uw naam, adres en telefoonnummer.
Iemand machtigen

Als u zelf niet uw inkomensverklaring kunt komen ophalen, dan kunt u iemand anders dit voor u laten doen. Dat noemen we machtigen. Als u iemand anders wilt machtigen, dient u bij de aanvraag de volgende documenten, aanvullend toe te voegen:

 • Een duidelijke kopie van een geldig sédula, rijbewijs of paspoort van de aanvrager;
 • Het ondertekende schriftelijke machtigingsformulier.
Download het machtigingsformulier
Formulier Aanvraag Inkomensverklaring


  * = Verplicht veld

  3. Doel van de aanvraag

  Aankruisen wat van toepassing is:


  Overig toelichting

  4. Belastingjaar

  Uw aanvraag heeft betrekking op belastingjaar:

  202120202019201820172016

  5. Opmerkingen

  Geef hieronder uw eventuele opmerkingen

  U heeft nog [200] tekens over.


  Uw verbinding met de server van de Belastingdienst is beveiligd met SSL-versleuteling en kan niet door derden worden ingezien. Uw gegevens zijn vanaf het moment dat u deze invoert versleuteld. Klik voor meer informatie.