Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Algemeen

Als u uw onderneming wilt stoppen moeten een aantal zaken geregeld worden voordat u uw eenmanszaak, Vennootschap onder Firma, Commanditaire Vennootschap of een maatschap kunt stoppen. Er kunnen verschillende redenen zijn om met een onderneming te stoppen waaronder; faillissement, het wijzigen van de rechtsvorm, bij overlijden van de ondernemer of bij emigratie. 

Wanneer is er sprake van het staken van een onderneming

Een onderneming is ”een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid dat door deelname aan het economisch verkeer beoogt winst te behalen”. Als de ondernemer ophoudt om voor zijn eigen rekening een onderneming te drijven is er sprake van het staken van de onderneming. Er is dus niet alleen sprake van een staking bij de overdracht of liquidatie van de onderneming maar ook als de ondernemer overlijdt. Staken en stoppen betekenen hetzelfde en worden dan ook door elkaar gebruikt.

Wat moet u regelen als u uw onderneming staakt

Er zijn een aantal stappen die u moet nemen als u uw onderneming gaat staken. 

  • U schrijft zich uit bij de Kamer van Koophandel;
  • U schrijft zicht uit bij de Belastingdienst;
  • U bewaart de gehele administratie 10 jaar.

Als u medewerkers in dienst heeft gehad, moet u zich ook afmelden bij de SVB en SOAW. Daarnaast is het verstandig om uw verzekeringen voor uw onderneming en eventuele vergunningen op te zeggen.

Waarom is het belangrijk om dit te regelen

Als u zich niet uitschrijft bij de Belastingdienst moet u elk jaar nog bij uw aangifte inkomstenbelasting de jaarcijfers van uw onderneming toevoegen. U krijgt dan ook nog andere aangifte uitgereikt, zoals omzetbelasting en eventueel loonbelasting, deze moet u dan nog indienen en betalen.

Zolang u niet bent uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel moet u de jaarlijkse bijdrage blijven betalen. 

Hoeveel moet betalen

Als u stopt met uw onderneming moet u uw openstaande schulden betalen. De openstaande belastingschuld kan ontstaan doordat u nog moet afrekenen over de opbrengst van de onderneming in het jaar dat uw onderneming is gestaakt.

Welke mogelijkheden zijn er nog meer behalve staken

U kunt ook besluiten om uw onderneming om te zetten naar een andere rechtsvorm, zoals een Besloten Vennootschap (B.V.) of een Naamloze Vennootschap (N.V.). Hierover kunt het advies inwinnen bij een adviseur, accountant of een notaris. Een omzetting heeft mogelijk grote fiscale gevolgen. 

Samenvatting

In de tabel hieronder vindt u een samenvatting van de verschillende stappen die nodig zijn wanneer u uw onderneming wilt staken/u erfgenaam van een overleden ondernemer bent. 

Wat is uw situatie?Wat moet u doen?
Verkoopt u uw onderneming?
Draagt u uw onderneming over?
Stopt u met uw onderneming?
Laat u goed adviseren door een deskundige. U geeft de stakingswinst/verlies aan in uw aangifte inkomstenbelasting.
Wordt uw onderneming failliet verklaard?De Rechtbank kan u failliet verklaren als u uw schulden niet meer kunt betalen. Als u failliet wordt verklaard, dient u zich direct te melden bij de Belastingdienst.
Als de ondernemer komt te overlijdenAls de ondernemer overlijdt, moeten de erfgenamen de belastingzaken afhandelen.
Gaat u uw onderneming omzetten naar een andere rechtsvorm?Laat u goed adviseren door een deskundige. Een verandering van rechtsvorm heeft altijd fiscale gevolgen.