Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Algemeen

Als u aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan en u heeft aftrekposten aangegeven, zoals bijvoorbeeld aftrekbare rente voor de eigen woning en/of ziektekosten, kan het zijn dat u geld terugkrijgt. 

Na het indienen van uw aangifte krijgt u na verloop van tijd de definitieve aanslag opgelegd. Hierop staat vermeld of u geld moet betalen, geld terugkrijgt of dat u geen aanslag krijgt opgelegd. 

In welke situatie krijgt u geld terug?

Er zijn een aantal situaties mogelijk waardoor u geld terugkrijgt als u uw aangifte inkomstenbelasting heeft ingediend. In geval u aftrekposten heeft, kunt u te maken hebben met een teruggave. 

Wanneer het totaal bedrag van de teruggave minder dan ANG 150,- is dan krijgt u dit bedrag niet uitgekeerd. Ook moet u uw aangifte voor inkomstenbelasting binnen 36 maanden na afloop van het desbetreffende belastingjaar ingediend hebben. 

In geval van loonbelastingvermindering, heeft u recht op teruggave van dit bedrag indien het terug te krijgen bedrag hoger is dan het drempelbedrag van ANG 51,-.

Hoe krijgt u de restitutie?

Als u recht heeft op een teruggave van belasting wordt het bedrag door de Belastingdienst rechtstreeks op uw, bij de Belastingdienst bekende, bankrekening gestort. Als uw bankrekening nog niet bekend is bij de Belastingdienst kunt u deze via onderstaand formulier doorgeven.

  1. Uw persoonlijke gegevens

  Soort aanvraag *

  ParticulierZakelijkSédula nummer * i
  Uw sédula nummer moet 10 karakters bevatten en mag alleen uit cijfers bestaan.Uw Crib-nummer moet 9 karakters bevatten en mag alleen uit cijfers bestaan.

  2.Uw zakelijke gegevens

  Uw Crib-nummer moet 9 karakters bevatten en mag alleen uit cijfers bestaan.

  2. Uw bankgegevens


  Rekeningnummer * i
  Rekeningnummers mogen alleen uit cijfers bestaan. Spaties, sterren, punten, komma's of streepjes zijn niet toegestaan.

  Is de opgegeven bankrekening van uzelf? *JaNee

  3. Ondertekening i


  U heeft nog [200] tekens over.