CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
Sluiten
Algemeen

Sommige inkomsten worden belast tegen een bijzonder tarief. Er zijn een aantal soorten van het bijzonder tarief.

Welke soorten bijzonder tarieven zijn er?

Er is een bijzonder tarief van 8,5% deze is voor bepaalde soorten rente. Voor een aantal inkomsten geldt een bijzonder tarief van 19,5%. Deze 2 tarieven worden automatisch toegepast. Er hoeft geen verzoek ingediend te worden bij de Inspecteur der Belastingen.

Daarnaast is er een bijzonder tarief die varieert tussen de 17% en 34%. Dit tarief wordt alleen op verzoek toegepast. Het verzoek moet worden ingediend bij de Inspecteur der Belastingen.

Wanneer wordt het bijzonder tarief toegepast?

Voor binnenlandse bankrente en het rentebestanddeel in een kapitaalsuitkering van een levensverzekering bij een binnenlandse verzekeraar geldt het bijzonder tarief van 8,5%. Deze is al ingehouden door uw bank of uw verzekeraar.

Het bijzondere tarief van 19,5% geldt voor de volgende inkomsten:

  • De opbrengsten van vermogen;
  • Periodieke en eenmalige uitkeringen die u ontvangen hebt van een SPF of een trust;
  • Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen uit een aanmerkelijk belang.

Sommige inkomsten worden op uw verzoek belast volgens een bijzonder tarief dat niet minder dan 17% en niet meer dan 34% bedraagt. Dat zijn inkomsten, die in een bepaald kalender jaar, op meerdere jaren betrekking hebben. Zoals:

  • Schadeloosstellingen;
  • Gouden handdruk;
  • Stakingswinst;
  • Liquidatie-uitkering op aandelen;
  • Afkoopsommen (maar niet die van pensioenen of lijfrente);
  • Tegemoetkomingen die zijn bedoeld ter vervangingen van gederfde of te derven inkomsten.
Hoe wordt het bijzonder tarief toegepast?

Het bijzonder tarief dat varieert tussen de 17% en 34 % wordt alleen op verzoek toegepast. De hoogte van dit tarief wordt onder meer bepaald door de omvang van de overige inkomstenbestanddelen die in het kalenderjaar zijn ontvangen. Het tarief dat genoemd is in de toekenning van het verzoek door de Inspecteur kan dan ook niet met zekerheid worden vastgesteld. Pas bij het opleggen van de aanslag over het desbetreffende jaar kan het werkelijk tarief worden vastgesteld.

Waar kunt u uw verzoek indienen?

Als u recht heeft op het toepassen van het bijzondere tarief over de inkomsten die betrekking hebben op meerdere jaren, kunt u een verzoek indienen bij de Inspecteur der Belastingen via verzoekbijzondertarief@gobiernu.cw.