Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Hoe kunt u een kenteken aanvragen?

Heeft u een nieuw voertuig gekocht en wenst u deze te gebruiken op de openbare wegen van Curaçao? Dan dient u het voertuig te laten registreren in het bestand van de Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (UOVV). Hiervoor dient u een afspraak te maken bij het keuringslokaal gelegen in Parera. 

In de volgende gevallen dient het voertuig geregistreerd te worden: 

  • U heeft een nieuw voertuig gekocht bij een van de autohandelaren op Curaçao; 
  • U heeft een tweedehands voertuig gekocht dat nog niet is geregistreerd en u wilt het overschrijven op uw naam; 
  • Uw voertuig is als verhuisboedel meegenomen vanuit het buitenland;
  • U heeft een voertuig gekocht in het buitenland.

Nadat het voertuig met een kenteken is geregistreerd, moet het gekeurd worden. Dit gebeurt ook op afspraak bij de UOVV. Als uw voertuig voldoet aan de keuringseisen ontvangt u een voertuigkeuringskaart. 

Voor verdere informatie over het aanvragen, keuren en het maken van een afspraak verwijzen wij u door naar de website van het vergunningenloket (Bentana di Informashon): Registreren van voertuigen – Digitaal Loket (gobiernu.cw).

Nadat het voertuig gekeurd is, dient het te worden verzekerd. 

Wanneer het voertuig geregistreerd, gekeurd en verzekerd is, moet u de motorrijtuigenbelasting betalen bij de Belastingdienst (afdeling Landsontvanger) te WTC, Postkantoor of ACU. Hiervoor dient u de volgende documenten mee te nemen: 

  • Een geldige keuringskaart (bij betaling van de belasting moet de keuringskaart geldig zijn op de datum van betaling);
  • Een geldig verzekeringsbewijs (bij betaling van de belasting dient de verzekeringspremie in ieder geval tot en met de datum van de betaling betaald te zijn).

Op locatie krijgt u het aangifteformulier motorrijtuigenbelasting (geel formulier) en dient u deze in te vullen. 

Na betaling van de motorrijtuigenbelasting krijgt u een belastingkaart waarmee u samen met de keuringskaart het kenteken kunt ophalen bij het MRB loket van de Belastingdienst te WTC Piscadera. Wordt het voertuig voor het eerst geregistreerd, dan betaalt u de motorrijtuigenbelasting over het resterende aantal kwartalen van dat jaar.

Na ontvangst van de platen kunt u ze bevestigen op het voertuig. De nummerplaten moeten duidelijk zichtbaar en leesbaar op de aangegeven plaats worden aangebracht. Indien dit niet het geval is, dan kunt u beboet worden.