Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Algemeen

Buitenlandse artiesten die op Curaçao voor het publiek optreden, zijn in fictieve dienstbetrekking van degene met wie het optreden is overeengekomen (de promotor). Er wordt op Curaçao 10% aan loonbelasting geheven over de gage indien deze artiest een overeenkomst voor korte duur heeft gesloten, dan wel kortstondig optreedt op Curaçao. Van een overeenkomst van korte duur is in het algemeen sprake als de overeenkomst voor max 3 maanden is gesloten.