Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Algemeen

Wanneer u Curaçao definitief verlaat moet u een aantal stappen doorlopen. Ook als u voor een periode langer dan 8 maanden naar het buitenland of meer dan 6 maanden naar één van de andere landen van het Koninkrijk (Nederland, Aruba en Sint-Maarten) vertrekt, om daar te gaan wonen, moet u de volgende procedure volgen. 

Wat moet u doen?

Bij definitief vertrek uit Curaçao moet u, in deze volgorde, naar de volgende instanties:

  • Toelatingsorganisatie Curaçao (Prinsenstraat 90);
  • Hof van Justitie (Wilhelminaplein);
  • Inspectie der Belastingen (WTC Curaçao, Piscaderweg z/n);
  • Ontvanger (WTC Curaçao, Piscaderweg z/n);
  • Bevolkingsregister (Roodeweg 42);
  • Toelatingsorganisatie Curaçao (Prinsenstraat 90);

De Toelatingsorganisatie Curaçao reikt u het formulier “Kennisgeving van definitief vertrek” uit. Elk van de genoemde instanties (met uitzondering van Bevolkingsregister) plaatst, ter bevestiging van het feit dat u aan uw verplichtingen heeft voldaan, een stempel op het desbetreffende formulier. Het formulier wordt verder aangeduid als het “stempelformulier”.

Hieronder wordt weergegeven welke weg bewandeld moet worden om u uit te kunnen schrijven.

Voor wie geldt de stempelprocedure niet?

Personen die de Nederlandse nationaliteit hebben, maar niet geboren zijn op Curaçao en die eerder van rechtswege zijn toegelaten op Curaçao, hoeven deze procedure niet te volgen. Voor hun geldt dat bij definitief vertrek de verklaring van rechtswege vervalt. Zij moeten nog wel:

  • Alle uitstaande boetes bij het Hof van Justitie betalen;
  • Afrekenen met de Belastingdienst;
  • Het nieuwe woonadres doorgeven;
  • Uitschrijven bij het Bevolkingsregister.

Ook personen die door BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) zijn uitgezonden en militairen hoeven deze procedure niet te volgen.

Toelatingsorganisatie Curaçao

U dient de Toelatingsorganisatie Curaçao te kennen te geven dat u Curaçao definitief zal verlaten. U ontvangt van de Toelatingsorganisatie Curaçao het stempelformulier. De eerste stempel wordt door de Toelatingsorganisatie Curaçao gegeven.

Hof van Justitie

Het Hof van Justitie dient eveneens haar goedkeuring te geven voor het verlaten van Curaçao. Na de Toelatingsorganisatie Curaçao gaat u met het stempelformulier naar het Hof van Justitie voor de tweede stempel. Hier wordt gecontroleerd of u geen openstaande boetes heeft. Daarna ontvangt u de tweede stempel.

Inspectie der Belastingen

Om de afrekening bij de Belastingdienst te starten gaat u naar de Inspectie der Belastingen. Afrekening met de Belastingdienst houdt in dat u, voor zover u nog niet (al) uw belastingverplichtingen bent nagekomen, deze alsnog nakomt. De Inspectie der Belastingen en de Ontvanger, bevestigen hierna dat u aan de verplichtingen heeft voldaan. De startdatum moet 6 tot 8 weken voor de datum van uw vertrek liggen.

Afdeling inkomstenbelasting

Bij de Inspecteur der Belastingen dient u, voor zover niet reeds ingediend, de aangiften inkomstenbelasting in te dienen over de periode vanaf de datum van vestiging op Curaçao tot en met de datum van voorgenomen vertrek.

U moet bij de indiening van de aangiften te kennen geven dat u Curaçao definitief gaat verlaten. De aangiften komen dan in aanmerking voor een voorrangsbehandeling.

Afdeling onroerendezaakbelasting

Indien u op Curaçao onroerende zaken in bezit heeft (gehad) gaat u vervolgens naar de afdeling onroerendezaakbelasting. De onroerendezaakbelasting is een belasting die geheven wordt op het bezit van onroerende zaken en is verschuldigd door de eigenaar. Voor zover u niet eerder aanslagen onroerendezaakbelasting heeft ontvangen, worden deze aanslagen alsnog opgelegd.

Datum afrekening Inspectie der Belastingen

De Inspectie der Belastingen geeft een datum en een tijdstip op, waarop de aanslagen inkomstenbelasting, AOV/AWW, AVBZ, BVZ en onroerendezaakbelasting kunnen worden afgehaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met een termijn van drie weken, nadat de aangiften inkomstenbelasting zijn ingediend en de gegevens voor de onroerendezaakbelasting zijn verschaft. De Inspectie geeft op de afgesproken datum de kennisgevingen van de opgelegde aanslagen en de derde stempel af.

Ontvanger

Als u recht heeft op een restitutie krijgt u van de Ontvanger een stempel. In dit geval dient u uw gegevens, die van belang zijn voor de terugbetaling, achter te laten. De teruggave wordt niet onmiddellijk verleend. Het is raadzaam hiervoor een bankrekening op Curaçao aan te houden.

Als u moet betalen dan geeft de Ontvanger de stempel nadat u betaald heeft.

Bevolkingsregister

Als u een volledig gestempeld formulier heeft gaat u naar het Bevolkingsregister om zich uit te laten schrijven. Dit moet 10 dagen voor vertrek.

Terug naar Vreemdelingendienst /Immigratie

Als u uitgeschreven bent bij het Bevolkingsregister gaat u met het stempelformulier naar de Toelatingsorganisatie Curaçao. Daar ontvangt u in uw paspoort een stempel, dit is de uitreisvergunning. 

Terug naar de Ontvanger

Als u een borgsom heeft betaald krijgt u deze terug als u met het stempelformulier, de stempel in uw paspoort en een terugbetalingsverzoek naar de Ontvanger gaat.

Wanneer beginnen met de stempelprocedure

Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, is het raadzaam om minimaal 8 weken voor vertrek de procedure te starten. Als u wel de Nederlandse nationaliteit heeft, is het raadzaam om de procedure minimaal 6 weken voor vertrek te starten.