Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Algemeen

De Algemene Weduwen- en wezenverzekering (AWW) is een volksverzekering. Deze verzekering geeft financiële steun aan een echtgenoot of echtgenote bij het overlijden van zijn of haar partner en ook aan de kinderen bij het overlijden van hun vader of moeder.

Wie is verzekerd?

Iedereen die op Curaçao woont en die 15 jaar of ouder is, is verzekerd voor de AWW. U bent ook verzekerd als u in het buitenland woont maar op Curaçao bij een werkgever werkt of hebt gewerkt en daarom aangifte inkomstenbelasting moet doen als binnenlands belastingplichtige.

Wie is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd als:

  • U een vreemdeling bent;
  • U buiten Curaçao al een verzekering hebt die gelijkwaardig is aan de AWW;
  • U tijdelijk op Curaçao verblijft of tijdelijk werkzaamheden hier verricht;
  • Uw partner en uw overige gezinsleden die hier tijdelijk verblijven al een gelijkwaardige verzekering hebben buiten Curaçao.
Wat moet u betalen?

Hoeveel premie u moet betalen hangt af van hoe hoog uw premie-inkomen is. Als u in loondienst bent wordt de premie ingehouden door de werkgever. Als u niet in loondienst bent, betaalt u de premie als u de aanslag inkomstenbelasting krijgt opgelegd.

Wanneer moet u betalen?

De premie voor de AWW wordt middels de aanslag inkomstenbelasting aan u opgelegd. Als u echter in dienst bent bij een werkgever, wordt de premie ingehouden door uw werkgever. Als er door uw werkgever te veel of te weinig is ingehouden, dan wordt dat alsnog middels uw aanslag inkomstenbelasting verrekend.

Hoe moet u betalen?

Zodra u de aangifte inkomstenbelasting heeft ingediend bij de Belastingdienst, ontvangt u van de Belastingdienst een definitieve aanslag inkomstenbelasting. Daarnaast ontvangt u dan ook uw aanslag voor de premie AWW waarop staat vermeld hoeveel u moet betalen. Als u moet betalen staan daar ook de betaalgegevens op.

Voor de verdere informatie, zoals de percentages van de betalen premies kunt u op de onderstaande link klikken. Deze verwijst u door naar de website van de SVB.