Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Algemeen

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die ervoor zorgt dat iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt een basispensioen ontvangt. De AOV geldt dus voor iedereen, niet alleen voor werkgevers of werknemers, maar ook voor zelfstandigen, huisvrouwen, en anderen.

Wie is verzekerd?

Iedereen die op Curaçao woont en ouder dan 15 en jonger dan 65 jaar is, is verzekerd voor de AOV. U bent ook verzekerd voor de AOV als u Nederlander bent en in het buitenland woont maar op Curaçao bij een werkgever werkt of hebt gewerkt en daarom aangifte inkomstenbelasting moet doen als binnenlands belastingplichtige.

Wie is niet verzekerd?

Als u jonger bent dan 15 jaar of ouder bent dan 65 jaar, dan bent u niet verzekerd voor de AOV. Daarnaast zijn in het Landsbesluit een aantal gevallen opgenomen waarbij u uitgesloten bent voor de AOV. U bent niet verzekerd als:

  • U een vreemdeling bent;
  • U buiten Curaçao al een verzekering hebt die gelijkwaardig is aan de AOV/AWW/AVBZ;
  • U tijdelijk op Curaçao verblijft of tijdelijk werkzaamheden hier verricht;
  • Uw partner en uw overige gezinsleden die hier tijdelijk verblijven of al een gelijkwaardige verzekering hebben buiten Curaçao. 

De Minister van Sociale Zaken zal in die gevallen een beschikking afgeven op grond waarvan u de inhouding van de premies achterwege kunt laten.

Wat moet u betalen?

Hoeveel premie u moet betalen hangt af van hoe hoog uw premie-inkomen is. Als u in loondienst bent bestaat de premie uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. De premie wordt dan ingehouden door de werkgever. Bent u niet in loondienst, dan betaalt u de premie als u de aanslag inkomstenbelasting krijgt opgelegd.

Wanneer moet u betalen?

De premie voor de AOV wordt middels de aanslag inkomstenbelasting aan u opgelegd. Als u in dienst bent bij een werkgever wordt de premie ingehouden door uw werkgever. Als er door uw werkgever te veel of te weinig is ingehouden, dan wordt dat alsnog middels uw aanslag inkomstenbelasting verrekend.

Hoe moet u betalen?

Zodra u de aangifte inkomstenbelasting heeft ingediend bij de Belastingdienst, ontvangt u van de Belastingdienst een definitieve aanslag inkomstenbelasting. Daarnaast ontvangt u dan ook uw aanslag voor de premie van AOV/AWW, hierop staat vermeld hoeveel u moet betalen. Als u moet betalen staan daar ook de betaalgegevens op.

Betalen voor de premies AOV/AWW

Betaling van alle middelen dient te geschieden aan de Landsontvanger.

Betalen via de bank

U kunt een aanslag bij voorkeur via online banking betalen op één van onderstaande bankrekeningnummers van de Ontvanger:

Naam van de bankBankrekeningnummer
MCB23329507
RBC8000000104146229
Giro Bank1500047
Orco Bank1081290195
Banco di Caribe30649501
Vidanova Bank502310001
CIBC First Caribbean1002423

Vermeld bij uw bankbetaling de volgende gegevens: 

  • Crib-nummer
  • Periode/jaar
  • Aanslagnummer
Wat is de overgangsregeling

Op 1 maart 2013 is de AOV op een aantal punten gewijzigd. Als u voor 1 maart 1956 geboren bent kunt u ervoor kiezen vanaf welke leeftijd u AOV wilt ontvangen. Voor elk jaar dat u eerder dan uw 65ste AOV wilt ontvangen, ontvangt u minder AOV. U moet echter wel tot uw 65ste jaar AOV-premie betalen.

Voor de verdere informatie, zoals de percentages van de te betalen premies kunt u op de onderstaande link klikken. Deze verwijst u door naar de website van de SVB.