CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
Sluiten
Algemeen

Op 1 februari 2013 is de wettelijke voorziening voor de kosten van ziekte, de Basisverzekering Ziektekosten oftewel BVZ, inwerkinggetreden. De BVZ is een gelijkgestelde verzekering voor iedereen die onder deze verzekering valt. 

Wie is verzekerd?

Iedere ingezetene van Curaçao is verzekerd voor de BVZ. U bent ook verzekerd als u geen ingezetene bent maar wel in dienst bent bij een werkgever die Curaçao gevestigd is en op Curaçao loonbelasting betaalt.

Wie is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd voor de BVZ als u onder een van de volgende categorieën valt:

 • Als u op 31 januari 2013 al verzekerd was voor ziektekosten bij een Curaçaose professionele verzekeraar of als u bij een buitenlandse verzekeraar een ziektekostenverzekering had met werelddekking. Dit geldt ook voor meeverzekerde gezinsleden en de verzekering moet tenminste dezelfde dekking hebben als de BVZ;
 • Als u werkzaam bent voor een werkgever die op Curaçao gevestigd is en is aangemerkt als een eigenrisicodrager;
 • Als u na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verzekerd kunt blijven bij uw voormalig werkgever. Dit geldt ook voor meeverzekerde gezinsleden. Deze verzekering moet tenminste dezelfde dekking hebben als de BVZ;
 • Als u op grond van een internationale overeenkomst, waar Curaçao onderdeel van is, vrijgesteld bent van deelname aan de sociale verzekeringen;
 • Als u buiten Curaçao in dienst bent bij een werkgever die ergens anders in het Koninkrijk is gevestigd en hieruit inkomsten ontvangt en kunt aantonen dat zij verzekerd zijn tegen ziektekosten;
 • Als u een vergunning heeft voor een tijdelijk verblijf op Curaçao;
 • Als u minderjarige kinderen hebt die geboren zijn na 1 februari 2013 en u behoort tot een categorie van niet-verzekerden.
Berekening premie

De grondslag voor de berekening van de verschuldigde premie Basisverzekering ziektekosten is het jaarinkomen – de rente bij binnenlandse banken en het rentebestanddeel begrepen in een kapitaalsuitkering uit levensverzekering bij een binnenlandse verzekeraar. Uw jaarinkomen betreft het totale brutoinkomen in het betreffende jaar. Er wordt dus geen rekening gehouden met de persoonlijke lasten, buitengewone lasten en verliescompensatie.

 • Indien uw jaarinkomen ANG 12.000 of minder bedraagt, bent u geen premie verschuldigd.
 • Indien uw jaarinkomen meer dan ANG 12.000 bedraagt, bent u een premie van 13,6% verschuldigd.
 • Bij een jaarinkomen van meer dan ANG 12.000, maar minder dan ANG 18.000 geldt onderstaande gliding scale.
 • Voor zover uw jaarinkomen meer dan ANG 150.000 bedraagt, is over het meerdere geen premie verschuldigd.
 • Indien u niet meer verzekerd bent voor de AOV (dat betekent dat u geen premie AOV meer verschuldigd bent) dan bedraagt de premie 6,5%.

Gliding scale

Voor personen die meer dan ANG 12.000 jaarinkomen hebben, maar minder dan ANG 18.000 geldt een gliding scale. Deze gliding scale geeft een korting op de premie. Hoe hoger het jaarinkomen hoe lager de korting. Bij een jaarinkomen van meer dan ANG 18.000 betaalt u de volledige premie die voor u geldt. Indien u niet het gehele jaar in Curaçao gewoond heeft, worden de in onderstaande tabel vermelde bedragen naar tijdgelang herrekend.

KortingBij een jaarinkomen van meer danTot een jaarinkomen van minder dan
3,8%12.00013.201
2,8%13.20014.401
1,9%14.40015.601
1,1%15.60016.801
0,6%16.80018.001
Wat moet u betalen?

Hoeveel premie u moet betalen hangt af van hoe hoog uw premie-inkomen is. Als u in loondienst bent bestaat de premie uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. De premie wordt dan ingehouden door de werkgever. Bent u niet in loondienst, dan betaalt u de premie als u de aanslag inkomstenbelasting krijgt opgelegd.

Wanneer moet u betalen?

De premie voor de BVZ wordt middels de aanslag inkomstenbelasting aan u opgelegd. Als u in dienst bent bij een werkgever wordt de premie ingehouden door uw werkgever. Als er door uw werkgever te veel of te weinig is ingehouden, dan wordt dat alsnog middels uw aanslag inkomstenbelasting verrekend. Dat geldt alleen voor het werknemersdeel, het werkgeversdeel krijgt u niet terug.

Hoe moet u betalen?

Zodra u uw aangifte inkomstenbelasting heeft ingediend bij de Belastingdienst, ontvangt u van de Belastingdienst een definitieve aanslag inkomstenbelasting. Daarnaast ontvangt u dan ook uw aanslag voor de premie BVZ waarop staat vermeld hoeveel u moet betalen. Als u moet betalen staan daar ook de betaalgegevens op.

Vrijgesteld voor BVZ

Als u werkzaam bent voor een werkgever die is aangemerkt als eigenrisicodrager of als u zelf verzekerd bent voor ziektekosten, ontvangt u van de SVB een verklaring. Deze verklaring moet u als bewijsstuk toevoegen bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Voor de verdere informatie, zoals de percentages van de te betalen premies kunt u op de onderstaande link klikken die u doorverwijst naar de website van de SVB.