CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
Sluiten
Ik kan mijn belasting niet op tijd betalen, wat moet ik doen?

Heeft u een belastingaanslag ontvangen en kunt u die niet op tijd betalen? Neem direct contact op met de Belastingdienst met uw verzoek voor een betalingsregeling. U kunt dit telefonisch of via e-mail doen.

Wat heb ik allemaal nodig voor het sluiten van een betalingsregeling?

Voor een natuurlijk persoon (CRIB 170 000 000)

 • een salarisslip (laatste 2 maanden)
 • een bankstatement (laatste 2 maanden)
 • eventuele hypotheekdocumenten
 • vaste lasten (laatste 2 maanden)

In overige gevallen

 • een bankstatement laatste 2 maanden)
 • een jaarrekening
 • alle noodzakelijke stukken die relevant zijn voor het berekenen van de liquiditeit.
Ik wil meer betalen dan het afgesproken bedrag in mijn betalingsregeling, kan of mag dat?

Jazeker. U hoeft het dan niet door te geven. Het minimumbedrag per maand verandert niet, maar u bent wel sneller klaar met betalen.

Wat moet ik doen als ik het afgesproken bedrag van mijn betalingsregeling niet meer kan betalen?

U dient in dit geval per direct contact op te nemen met uw Invorderaar. Dit kan telefonisch of via e-mail.

Kan mijn verzoek voor betalingsregeling afgewezen worden?

Ja, dat kan. Indien: 

 • De gevraagde gegevens niet (volledig) binnen de door de Ontvanger daartoe gestelde termijn zijn verstrekt;
 • Onjuiste gegevens worden verstrekt;
 • De medewerking van de verzoeker door de Ontvanger onvoldoende wordt geacht.
Kan mijn toegewezen betalingsregeling ingetrokken worden?

Ja, dat kan. Indien:

 • Niet aan de afgesproken voorwaarden wordt voldaan;
 • Tijdens de betalingsregeling blijkt dat er onjuiste gegevens zijn verstrekt.

Het intrekken van een betalingsregeling wordt schriftelijk aan de belastingschuldige medegedeeld.