Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten

Belastingdienst brengt 6,75% rente in rekening per 1 april 2023

WILLEMSTAD – Met ingang van 1 april as. brengt de belastingdienst invorderingsrente in rekening over de openstaande schulden. De belastingdienst is gerechtigd om over openstaande schulden rente in rekening te brengen op basis van artikel 11 van de Invorderingsverordening 1954. 

Het rentepercentage dat in rekening wordt gebracht is gelijk aan de door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten vastgestelde wettelijke rente welke momenteel 6,75% bedraagt. Deze stap van de belastingdienst moet belastingschuldigen motiveren om hun openstaande schulden zo snel mogelijk af te lossen. 

Om de impact van deze beslissing op belastingschuldigen te beperken is een overgangsregeling van kracht. Alle belastingschuldigen die voor 1 juli as. een betalingsregeling sluiten voor hun volledige belastingschuld en zich houden aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op de betalingsregeling zullen geen invorderingsrente verschuldigd zijn. Zij hoeven alleen de nominale belastingschuld inclusief eventuele boets af te betalen. Dit geldt tevens voor werknemers die een loonvordering hebben voor de volledige belastingschuld. Indien niet aan de aflossingsverplichting wordt voldaan of gedurende de looptijd van de betalingsregeling nieuwe belastingschulden worden opgebouwd dan wordt alsnog invorderingsrente in rekening gebracht. 

Belastingschuldigen die gebruik willen maken van deze overgangsregeling hoeven hiervoor niet naar WTC te komen maar kunnen een mail sturen naar invorderingteam@gobiernu.cw met een verzoek voor een betalingsregeling. Via ditzelfde mailadres kan ook de actuele debiteurenkaart worden opgevraagd. De komende periode zullen de invorderingsacties worden geïntensiveerd. Geadviseerd wordt derhalve om op eigen initiatief gebruik te maken van deze overgangsregeling en hiermee invorderingsrente en additionele invorderingskosten te voorkomen.

Naar nieuwsoverzicht