Zoek binnen de Belastingdienst

Wetgeving

Formeel belastingrecht
1. Algemene landsverordening Landsbelastingen(PB 2013, no. 53)
2. Wijziging Ministriële regeling formeel belastingrecht (PB 2014, no.81)
3. Ministriële regeling formeel belastingrecht (PB 2013, no. 63)
4. Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken c.s. (PB 2015, no. 80)
Inkomstenbelasting
1. Ministeriële regeling indexering belastingbedragen inkomstenbelasting 2013 (PB 2012, no. 83)
2. Landsverordening inhouding van inkomstenbelasting op rente-inkomsten (PB 2014, no. 115)
Basisverzekering Ziektekosten
1. Landsverordening basisverzekering ziektekosten (PB 2013, no. 3)
2. Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering
 ziektekosten en premie ziekteverzekering (PB 2013, no. 4)
3. Memorie van Toelichting Landsverordening basisverzekering ziektekosten
Loonbelasting
1. Ministeriële regeling grote evenementen (PB 2015, no. 64)
2. Ministeriële regeling ex-patriats 2013 (PB 2013, no. 67)
3. Ministeriële regeling fooien (PB 2011, no. 55)
Winstbelasting
1. Exportfaciliteiten Winstbelasting (PB 2013, no. 114)
2. Ministeriële regeling rentepercentage winstbelasting (PB 2012, no. 84)
Omzetbelasting
1. Inbedden logeergastenbelasting in de Landsverordening omzetbelasting 1999 (PB 2015, no.42)
2. Landsverordening omzetbelasting 1999 (PB 2013, no. 52)
3. Ministeriële regeling omzetbelasting (PB 2013, no. 62)
4. Aanschrijving vrijstelling omzetbelasting charitatieve organisaties
5. Aanschrijving verlenging termijn aanpassing kassabonvereisten
6. Aanschrijving goedkeuring prijsaanduiding en kassabonvereisten
7. Intrekking aanschrijvingen omzetbelasting
8. Aanschrijving heffing van omzetbelasting ter zake van leveringen van bevoorradingsgoederen
aan schepen en het verrichten van diensten door tussenpersonen ten behoove van schepen
9. Aanschrijving inzake heffing van omzetbelasting ter zake van prestatie door en aan
 Vrijgestelde Vennootschappen
Fiscale kasregistratiesystemen en tijdelijke sluiting bedrijfslocatie
1. Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen (PB 2014, no. 80)
2. Ministeriële regeling fiscale kasregistratiesystemen (PB 2014, no. 82)
3. Landsbesluit tijdelijke sluiting bedrijfslocatie (PB 2014, no. 83)
4. Aanschrijving uitstel verplicht gebruik kasregistratiesysteem
Economische Zones
1. Landsverordening economische zones 2000 (PB 2011, no. 17 (GT))
Faciliteitenwetgeving
1. Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling (PB 2012, no. 18 (GT))
2. Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw (PB 2012, no. 19 (GT))
3. Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen (PB 2012, no.20 (GT))
4. Landsverordening renovatie hotels (PB 2012, no. 21 (GT))
5. Aanschrijving inzake de einddatum belastingvrijdom voor industriële ondernemingen
Onroerendezaakbelasting
1. Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 (PB 2013, no. 54)
Internationaal
1. Landsverordening internationaal bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
(PB 2015, no. 53)
2. Landsbesluit international bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (PB 2015, no. 58)
3. Overzicht fiscale verdragen Curaçao (per 1 oktober 2013)
Diversen
1. Landsverordening trust (PB 2011, no. 67)
Landsverordening belastingherzieningen 2015-2016
1. Landsverordening belastingherzieningen 2015-2016 (PB 2014, no. 114)
Landsverordening belastingvoorzieningen 2013
1. Landsverordening tot aanpassing van de omzetbelasting, het formele belastingrecht en
 aanverwante belastinglandsverordeningen (PB 2013, no. 50)
2. Inwerkingtreding (PB 2013, no. 51)
3. Vervallen logeergastenbelasting (inbedding in omzetbelasting) (PB 2015, no. 42)
Landsverordening Belastingvoorzieningen 2011
1. Landsverordening belastingvoorzieningen 2011 (PB 2011, no. 72)
2. Inwerkingtreding (PB 2011, no. 74)
3. Memorie van Toelichting Landsverordening belastingvoorzieningen 2011
4. Beleidsregels aangaande strafrechtelijke vervolging bij inkeer
5. Aanschrijving verduidelijking inkeerregeling