Zoek binnen de Belastingdienst

Bedragen inkomstenbelasting 2019

Geplaatst op dinsdag 1 January 2019

Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2019

Ministeriële regeling met algemene werking van de 10de december 2018 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, val de Landsverordening op de inkomstenbelasting 194

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum ingetrokken

Betreft

Bron bekendmaking

Kenmerk

1-1-2019

  

Nieuwe regeling

P.B. 2018no. 77

 

Artikel 1

De tabel, bedoeld in artikel 24, eerste lid, wordt vastgesteld als volgt:

Meer dan

doch niet meer dan

bedraagt de belasting

Benevens voor elk bedragen boven dat in kolom I

Bedragen inkomstenbelasting 2019
IIIIIIIV
030.64309,75 %
30.64340.8582.98815,00%
40.85861.2874.52023,00%
61.28786.8239.21930,00%
86.823127.68116.87937,50%
127.68132.20146,50%

Artikel 2

De bedragen, bedoeld in artikel 24A, worden vastgesteld als volgt:
 1. De basiskorting, bedoeld in het tweede lid, wordt vastgesteld op: NAf 2.222,-.
 2. De alleenverdienertoeslag, bedoeld in het derde lid, wordt vastgesteld op: NAf 1.395,-.
 3. De ouderentoeslag, bedoeld in het zesde lid, eerste volzin, wordt vastgesteld op: NAf 1.052,-De overdraagbare ouderentoeslag, bedoeld in het zesde lid, tweede volzin, wordt vastgesteld op: NAf 527,-.
 4. De kindertoeslag, bedoeld in het zevende lid, wordt vastgesteld als volgt:
  1. voor categorie I: NAf 743,-;
  2. voor categorie II: NAf 372,-;
  3. voor categorie III: NAf 97,-;
  4. voor categorie IV: NAf 75,- .

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2019.