Zoek binnen de Belastingdienst

Medewerkers Ontvanger hebben interne cursus met succes afgerond

Geplaatst op maandag 10 December 2018

Willemstad – Op vrijdag 30 november 2018 hebben 24 medewerkers van de Landsontvanger, die deelgenomen hebben aan een interne cursus voor Senior Medewerker Invordering, Medewerker Invordering en Deurwaarder der Belastingen, hun diploma’s in ontvangst genomen.

Het was een intensieve cursus waarbij de cursisten aan het einde van elk module een examen moesten afleggen.De overheid beschikt nu over een nieuwe groep ambtenaren die hun bijdrage kunnen leveren om de belastingschulden te incasseren. De Landsontvanger kan dus trots zijn dat hij over de bovengenoemde professioneel opgeleide Deurwaarders en Invorderaars kan beschikken.

Op de ceremonie was aanwezig de directeur van Sociale Verzekeringsbank (SVB), de heer Philip Martis die samen met de heer Alfonso de J.Trona als Ontvanger de diploma’s aan de cursisten hebben uitgereikt. We willen deze medewerkers van harte feliciteren en hun veel succes wensen met hun verdere carrière.