Zoek binnen de Belastingdienst

Online aangifte doen verplicht per 1 januari 2019

Geplaatst op dinsdag 1 January 2019

Willemstad – Alle belastingplichtigen voor de Inkomstenbelasting moeten per 1 januari 2019 verplicht online aangifte doen. De online verplichting per 1 januari 2019 geldt ook voor alle bedrijven die belastingplichtig zijn voor de omzetbelasting, de loonbelasting en de winstbelasting en meer dan 20 werknemers in dienst hebben.

Indien een inhoudingsplichtige verplicht wordt de aangifte loonbelasting elektronisch te doen, wordt hij tegelijkertijd ook verplicht de aangiften omzetbelasting en winstbelasting elektronisch te doen.

Meer dan 20 werknemers in 2019

Voor de omzetbelasting, loonbelasting en winstbelasting wordt de online verplichting gekoppeld aan het aantal werknemers die bij het bedrijf werkzaam is. Eerst worden de grotere ondernemingen met meer dan 20 werknemers verplicht (per 1 januari 2019) om online aangifte te doen, en vervolgens de ondernemingen met meer dan 5 werknemers (per 1 januari 2020). Per 1 januari 2021 moeten alle ondernemers online aangifte doen.

Hulp bij online aangifte

Belastingplichtigen kunnen bij de speciale helpdesk online aangifte van de belastingdienst terecht voor hulp bij het doen van online aangifte. Deze helpdesk is gevestigd op de 1e etage (naast de afdeling omzetbelasting). Belastingplichtigen kunnen ook bellen naar deze helpdesk op telnr. +5999 734 2570 of e-mailen naar helpdeskbelastingdienst@minfin.cw

Het was de afgelopen jaren al mogelijk om langs elektronische weg aangiften te doen voor de omzetbelasting, de loonbelasting, de winstbelasting en inkomstenbelasting. Dit kon tot nu toe vrijwillig. Per 1 januari 2019 is het echter verplicht voor alle belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting en voor wat betreft de omzetbelasting, loonbelasting en winstbelasting verplicht voor bedrijven met meer dan 20 werknemers.