Zoek binnen de Belastingdienst

Handleiding loonbelasting 2019

Geplaatst op dinsdag 1 January 2019

Deze handleiding geeft in hoofdlijnen de regels aan die voor u als inhoudingsplichtige belangrijk zijn bij de heffing van loonbelasting en premies AOV, AWW, AVBZ en BVZ. Als u na het lezen van deze handleiding nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Inspectie der Belastingen.

Deze handleiding is van toepassing vanaf 1 januari 2019. De Belastingdienst werkt aan de verbetering van de verzamelloonstaat. Dit betekent dat in de loop van 2019 nog een nieuwe versie van deze handleiding zal verschijnen met daarin opgenomen de toelichting op de vernieuwde verzamelloonstaat.

Belangrijke wijzigingen in 2019 zijn:

  • u bent verplicht online aangifte te doen en gebruik te maken van de online verzamelloonstaat als u aangifte moet doen voor meer dan 20 werknemers;
  • u kunt voor degene aan wie u loon of een uitkering betaalt niet meer volstaan met een ID-nummer. Het Crib-nummer (of een vervangend buitenlands Tax Identification Number (TIN) voor niet-inwoners) is vanaf 1 januari 2019 verplicht. In de verzamelloonstaat die u begin 2020 inlevert dient u Crib- of TIN-nummers te vermelden.