Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten

Uitstel tot 1 juni voor indienen verzamelloonstaat

Ministerie van Financien
Inspectie der Belastingen

Zoals eerder bekend gemaakt is het voor werkgevers verplicht om de cribnummers van hun werknemers op te nemen in de verzamelloonstaat over het jaar 2022. Daarnaast dienen werkgevers voor alle werknemers het cribnummer in hun loonadministratie op te nemen. Ook voor niet-ingezetenen is het mogelijk om een cribnummer aan te vragen via het webformulier op www.belastingdienst.cw. Voor de belastingdienst is in dit kader de nationaliteit of verblijfsstatus van een werknemer niet relevant. ledereen wordt gefaciliteerd om verschuldigde belastingen en premies af te dragen. Werkgevers hadden van de belastingdienst tot vrijdag 28 april de gelegenheid gekregen om de verzamelloonstaten over het jaar 2022 in te dienen.

Om het verstrekken van cribnummers te versnellen heeft de belastingdienst in maart voor bijna 30.000 ingezetenen die nog geen cribnummer hadden, massaal cribnummers aangemaakt. Dit heeft het proces van verstrekken van cribnummers aan werknemers en werkgevers versneld. Toch is vastgesteld dat het niet mogelijk is om alle verzoeken voor vrijdag 28 april af te handelen. Om die reden is besloten om de uiterste indieningsdatum van de verzamelloonstaat te verlengen to 1 juni as. In juni zal vervolgens worden gestart met de behandeling van de aangiften inkomstenbelasting 2022. Indien de werkgever geen verzamelloonstaat heeft ingediend kan de aangifte inkomstenbelasting niet door de belastingdienst worden verwerkt. Het is derhalve essentieel dat werkgevers de verzamelloonstaten tijdig indienen zodat in juni de eerste restituties over het jaar 2022 kunnen worden uitgekeerd. Momenteel is nog voor minder dan 50% van de werknemers de verzamelloonstaat door de werkgever
ingediend.

Naar nieuwsoverzicht