Zoek binnen de Belastingdienst

Uitstel aangifte inkomstenbelasting

Het kan zijn dat u door omstandigheden uw aangiftebiljet inkomstenbelasting/premies volksverzekering niet op tijd kunt indienen. U kunt dan een verzoek indienen voor uitstel van het doen van aangifte bij de Inspectie der Belastingen. Dat moet wel vóór de uiterste inleverdatum. Na de uiterste inleverdatum wordt geen uitstel verleend!

Let op! De uiterste inleverdatum voor de aangifte inkomstenbelasting over belastingjaar 2019 is voor alle belastingplichtigen bijgesteld naar 15 september 2020.

Hoe vraag ik uitstel aan?

U kunt uitstel aanvragen door het onderstaande formulier “Verzoek uitstel aangifte inkomstenbelasting” in te vullen. Dat moet vóór de uiterste indieningsdatum.
Nadat u een verzoek voor uitstel hebt ingediend, ontvangt u van de Inspectie der Belastingen een ontvangstbevestiging. Antwoord op uw verzoek wordt daarna in een apart bericht gecommuniceerd.

Antwoord op uw verzoek

Als u een verzoek voor uitstel hebt ingediend, ontvangt u van de Inspectie der Belastingen bericht of en zo ja tot wanneer u uitstel krijgt.

Verzoek uitstel aangifte inkomstenbelasting

  1. Persoonlijke gegevens

  Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in

  Crib-nummer *
  Sedula nummer
  Volledige naam *
  Voornaam
  Achternaam
  Adres

  Straat
   
  Plaats
  Postcode
  E-mail adres *
  Telefoonnummer
  Netnummer
  Telefoonnummer
   

  2. Uitstel aangifte inkomstenbelasting en premies

  Ik vraag uitstel aan voor belastingjaar: *
  Ik vraag uitstel aan tot *
  Dag
  Maand
  Jaar
   

  voor de aangifte inkomstenbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ.

  Wilt u langer uitstel dan tot 31 december? Stuur ons een schriftelijk verzoek tot wanneer u uitstel wilt en wat de reden is dat u meer tijd nodig hebt.

  3. Versturen

  Let op! Dit uitstel geldt niet voor betalingen. Uitstel van betaling vraagt u aan bij de Ontvanger.