Zoek binnen de Belastingdienst

Rechtsvorm en belastingen
voor particulieren

Rechtsvorm en belastingen

Het is belangrijk al in de startfase van uw onderneming goed na te denken over de rechtsvorm die uw onderneming zal hebben. De rechtsvorm is namelijk van invloed op uw belastingverplichtingen en is van belang in verband met aansprakelijkheid voor schulden van de onderneming. Elke onderneming heeft een rechtsvorm. Als u een N.V., een vereniging of een stichting begint, dan richt u een rechtspersoon op. De rechtspersoon, en niet uzelf, is dan aansprakelijk voor de schulden.

Als u zich bij de Belastingdienst aanmeldt als startende onderneming, moet u weten welke rechtsvorm u kiest. In het schema hieronder kunt u snel aflezen welke rechtsvormen in het algemeen in aanmerking komen en wat daarbij komt kijken.

RechtsvormJuridische kenmerkenBelastingen
Eenmanszaak

Eén eigenaar, al of niet met personeel

Geen rechtspersoon, eigenaar is aansprakelijk voor schulden van de ondernemingEigenaar: inkomstenbelasting over winst, omzetbelasting,loonbelasting voor personeel
Vennootschap onder firma (V.O.F.)

Meerdere eigenaren (de vennoten),al of niet met personeel. Bij een man/vrouw- firma zijn de echtgenoten samen eigenaar. Elk van de echtgenoten treedt hierbij ook feitelijk op als ondernemer(sluit bijvoorbeeld contracten af)

Na afsluiten samenwerkingsovereenkomst Geen rechtspersoon Elke eigenaar is aansprakelijk voor schulden van de hele onderneming (als het gaat om een man/vrouw- firma ook bij huwelijkse voorwaarden)Elke eigenaar: inkomstenbelasting over zijn deel van de winst

VOF: Omzetbelasting over de omzet, loonbelasting voor personeel

Maatschap

Meerdere beroepsbeoefenaren (de maten) oefenen samen een vrije beroep uit, al of niet met personeel. Bijvoorbeeld een artsenpraktijk.

Na afsluiten samenwerkingsovereenkomst Geen rechtspersoon Elke maat is aansprakelijk voor een gelijk deel van de schulden van de Maatschap.Elke maat:inkomstenbelasting over zijn deel van de winst maatschap: Omzetbelasting over de omzet, loonbelasting voor personeel.
Commanditaire vennootschap (C.V.)

Meerdere eigenaren (de vennoten),al of niet met personeel. Behalve de gewone vennoten (de “beherende” vennoten) zijn er “stille” vennoten, die alleen geld inbrengen in de CV, maar er zijn ook andere vormen mogelijk.

Na afsluiten samenwerkingsovereenkomst Geen rechtspersoon Elke beherende vennoot is aansprakelijk voor schulden van de gehele onderneming (de stille vennoten lopen alleen het risico hun ingebracht kapitaal te verliezen)Elke beherende vennoot: inkomstenbelasting over

zijn deel van de winst

Elke stille vennoot:

inkomstenbelasting over

zijn vergoeding.

CV: Omzetbelasting over de omzet,loonbelasting voor personeel.

Naamloze Vennootschap (N.V.)

Een of meer aandeelhouders brengen kapitaal in.

Door inschakeling notaris, oprichting bij notariële akte Rechtspersoon De N.V. is aansprakelijk voor schulden van de onderneming (bij wanbeheer kan directeur/eigenaar aansprakelijk worden gesteld).NV: winstbelasting, Omzetbelasting over de omzet,loonbelasting voor directie/personeel.
Vereniging of Stichting

Een vereniging of stichting besluit om een bedrijf te gaan uitoefenen

Als de vereniging of stichting een onderneming drijft. Rechtspersoon De vereniging of stichting is aansprakelijk voor schulden van het bedrijf.Winstbelasting voor het

bedrijfsdeel, Omzetbelasting over de omzet, loonbelasting voor het personeel.