Zoek binnen de Belastingdienst

Personeel in de onderneming
voor particulieren

Personeel in de onderneming

Als u voor de eerste keer personeel in dienst neemt, zult u merken dat u nogal wat moet regelen. U gaat loon betalen en loonbelasting en premies AOV/AWW en AVBZ inhouden en afdragen.
Daarvoor moet u een goede loonadministratie opzetten.
Als u personeel in dienst neemt, moet u een aantal zaken regelen. In de eerste plaats moet u uitrekenen hoeveel de toekomstige werknemer u zal kosten en of u zich dat kunt veroorloven. Denk eraan: een werknemer kost meer dan alleen het brutoloon. U betaalt als werkgever namelijk ook een deel van de premies werknemersverzekeringen (ziekte- en ongevallenverzekering). En er kunnen andere kosten zijn, bijvoorbeeld voor een pensioenfonds. De loonkosten zijn wel aftrekbaar van de opbrengst van uw onderneming.

Niet iedere helper geldt als werknemer voor wie u loonbelastingverplichtingen heeft. De hoofdregel is: als iemand in uw onderneming werkt moet u loonbelasting inhouden en een loonadministratie bijhouden, als de volgende situatie van toepassing is:
de werknemer heeft zich verplicht om enige tijd arbeid te verrichten; èn hij ontvangt daarvoor loon; èn er is een ‘gezagsverhouding’. Dat wil zeggen: u kunt hem opdrachten en aanwijzingen geven over het werk dat moet worden gedaan, en hij moet zich daaraan houden.

Als deze situatie van toepassing is, moet u loonbelasting en premies inhouden. Het maakt dus niet uit of degene die meewerkt in vaste dienst is of niet. Ook bij een losse hulpkracht, vakantiewerker of zaterdaghulp moet u de loonbelastingregels toepassen. Als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt waarvoor u loonbelasting en premies moet inhouden en afdragen, dan moet u dat melden bij de Belastingdienst. Na uw aanmelding krijgt u precies te horen hoe u de belasting en premies moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst, en aan welke administratieve verplichtingen u moet voldoen.
Ook als u niet zeker weet of u belasting en premies moet inhouden, is het verstandig contact op te nemen met de Belastingdienst. Anders loopt u het risico dat u een naheffingsaanslag krijgt.

Bij tijdelijke krachten moet u in het algemeen loonbelasting inhouden. Maar als u uitzendkrachten inhuurt of personeel leent van een andere onderneming, zal meestal al worden ingehouden door het uitzendbureau of de werkgever. In dat geval hoeft u dat niet te doen.
Of u bij freelancers loonbelasting moet inhouden, hangt ervan af of de freelancer de werkzaamheden helemaal zelfstandig doet, of onder (uw) toezicht. Dus ook als de freelancer een zelfstandige ondernemer is, is het mogelijk dat u loonbelasting en premies moet inhouden over de arbeidsbeloning die u hem geeft.

Op grond van uw berekeningen kunt u besluiten om inderdaad personeel in dienst te nemen. Uiteraard heeft u met uw toekomstige werknemer een brutoloon afgesproken. Maar u betaalt het brutoloon niet volledig uit aan de werknemer. U moet een deel van het brutoloon inhouden en aan de Belastingdienst afdragen: de loonbelasting en de premies AOV/AWW en AVBZ. Bovendien moet u premies werknemersverzekeringen afdragen aan de SVB. Een deel van deze premies houdt u in op het loon van de werknemer, het andere deel moet u zelf bijdragen. Aan uw werknemer betaalt u het netto loon. Voor deze betalingen, inhoudingen en afdrachten moet u een loonadministratie bijhouden.