Zoek binnen de Belastingdienst

Inschrijven bij de Belastingdienst
voor particulieren

Inschrijven bij de Belastingdienst

Om u in te schrijven bij de belastingdienst dient u enkele bewijsstukken mee te nemen. Deze bewijsstukken verschillen per rechtsvorm dan wel ondernemingsvorm:

 • Naamloze vennootschap, stichting, vereniging: de oprichtingsakte van uw organisatie en een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel:
 • Eenmanszaak: een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, indien u uw onderming heeft ingeschreven;
 • personenvennootschap: een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel mee te nemen;
 • Besloten vennootschap: de oprichtingsakte en gegevens met betrekking tot de directeur en/of vertegenwoordiger van de vennootschap.

Let op! U dient te allen tijde een identiteitsbewijs bij u te hebben!

Na het overleggen van deze bewijsstukken dient u op het mutatieformulier de volgende gegevens in te vullen. Het invullen van het mutatieformulier geschiedt per natuurlijke persoon of onderneming:

 • IDnr: Uw identiteitsnummer.
 • SVBnr: Uw SVB registratienummer
 • Cribnr: Dit veld leeg laten. Na inschrijving krijgt u een Crib-nummer toegewezen door de belastingdienst.
 • KVKnr: Indien u zich heeft aangemeld bij KVK, uw KVK registratienummer.
 • DAZnr: Uw Dienst Arbeidszorg Registratienummer.

Op het mutatieformulier dien u bij Crib2 uw rechtsvorm aan te geven. Ook dient u aan te geven of het bedrijf een onshore of offshore bedrijf betreft, of dat dit gegeven onbekend is. Vervolgens dient u de activiteit van uw onderneming te verwoorden. Verder dient u de bedrijfsgegevens en de gegevens van de natuurlijke persoon in te vullen.

Let op! Ingangsdatum hoeft niet gelijk aan oprichtingsdatum te zijn.

Let op! Indien u geen werknemers in dienst heeft (eenmanszaak), wordt het veld ‘aantal personeel’ niet ingevuld. Indien u wel werknemers heeft, dient u hier het volgende in te vullen:

 • het aantal werknemers
 • de datum van in vaste diensttreding van de eerste werknemer(s)
 • de brutoloonsom.

Een dag na het inleveren van het mutatieformulier kunt u een kopie afhalen bij de infobalie, het origineel zult u per post ontvangen.