Zoek binnen de Belastingdienst

Definitief vertrek uit Curaçao
voor particulieren

Definitief vertrek uit Curaçao

 1. Bij definitief vertrek uit Curaçao moet u naar de volgende instanties:
 2. Toelatingsorganisatie Curaçao
 3. Hof van Justitie
 4. Inspectie der Belastingen
 5. Bevolkingsregister
 6. Terug naar de Toelatingsorganisatie Curaçao 
 7. Terug naar de Ontvanger

Afrekenen met de fiscus bij definitief vertrek uit Curaçao


Hier treft u de beleidsprocedure in verband met het voor definitief vertrek voor personen van Nederlandse nationaliteit.Let op:
De (gewijzigde) paragraaf 2.13 Herziene instructie Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) (‘stempelprocedure bij vertrek Curacao’) stelt dat:

 1. personen die door BZK zijn uitgezonden en militairen de stempelprocedure NIET hoeven te volgen;
 2. m.i.v. 14-01-2015 de stempelprocedure is AFGESCHAFT voor ALLE Nederlanders die eerder van rechtswege zijn toegelaten.

Klik hier voor meer informatie over de beleidsprocedure in verband met het definitief vertrek voor personen van Nederlandse nationaliteit.


Bij definitief vertrek uit Curaçao moet u naar de volgende instanties:

 • Toelatingsorganisatie Curaçao (Prinsenstraat 90)
 • Hof van Justitie (Wilhelminaplein)
 • Inspectie der Belastingen (Regentesselaan z/n)
 • Ontvanger (Regentesselaan z/n)
 • Bevolkingsregister (Roodeweg 42)

Afrekening met de fiscus houdt in dat u, voor zover u nog niet (al) uw belastingverplichtingen heeft nagekomen, deze alsnog nakomt. De Inspectie der Belastingen en de Ontvanger bevestigen hierna dat u aan de verplichtingen heeft voldaan.
Elk van de genoemde instanties (met uitzondering van Bevolkingsregister) geeft, ter bevestiging van dat u aan uw verplichtingen heeft voldaan, een stempel op een speciaal daarvoor bestemd formulier. Dit formulier heet “Kennisgeving van definitief vertrek” (en wordt uitgereikt door de Toelatingsorganisatie Curaçao). Het formulier wordt verder aangeduid als het “stempelformulier”.
Hieronder wordt weergegeven welke weg bewandeld moet worden om u te kunnen uitschrijven.

Toelatingsorganisatie Curaçao

U dient de Toelatingsorganisatie Curaçao te kennen te geven dat u Curaçao definitief zal verlaten. U ontvangt van de Toelatingsorganisatie Curaçao het stempelformulier. Het eerste stempel geeft de Toelatingsorganisatie Curaçao.

Hof van Justitie

Het Hof van Justitie dient eveneens haar goedkeuring te geven voor het verlaten van Curaçao. Na de VToelatingsorganisatie Curaçao gaat u met het stempelformulier naar het Hof van Justitie voor het tweede stempel.

Inspectie der Belastingen

Om de afrekening bij de fiscus te starten gaat u naar de Inspectie der Belastingen. De startdatum moet 6 tot 8 weken voor de datum van vertrek liggen.

Afdeling inkomstenbelasting

Bij de Inspecteur der Belastingen dient u, voor zover niet reeds ingediend, de aangiften inkomstenbelasting in te dienen over de periode vanaf de datum van vestiging op Curaçao tot en met de datum van voorgenomen vertrek.
U moet bij de indiening van de aangiften te kennen geven dat u Curaçao definitief gaat verlaten. De aangiften komen dan in aanmerking voor een voorrangsbehandeling.

Afdeling grondbelasting/onroerendezaak belasting

Indien u op Curaçao onroerende zaken in bezit heeft (gehad) gaat u vervolgens naar de afdeling grondbelasting. De grondbelasting is een belasting die geheven wordt op het bezit van onroerende zaken en is verschuldigd door de eigenaar. Voor zover u niet eerder aanslagen grondbelasting heeft ontvangen, worden deze aanslagen alsnog opgelegd.

Datum afrekening Inspectie der Belastingen

De Inspectie der Belastingen geeft een datum en een tijdstip op, waarop de aanslagen inkomstenbelasting, AOV/AWW, AVBZ, BVZ en grondbelasting kunnen worden afgehaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met een termijn van drie weken, nadat de aangiften inkomstenbelasting zijn ingediend en de gegevens voor de grondbelasting zijn verschaft. De Inspectie geeft op de afgesproken datum de kennisgevingen van de opgelegde aanslagen en het derde stempel af.

Ontvanger

Als u recht heeft op een restitutie krijgt u van de ontvanger een stempel. In dit geval dient u uw gegevens die van belang zijn voor de terugbetaling, achter te laten. De teruggave wordt niet onmiddellijk verleend. Het is raadzaam hiervoor een bankrekening op Curaçao aan te houden.

Als u moet betalen dan geeft de ontvanger het stempel, nadat u betaald heeft.

Bevolkingsregister

U gaat vervolgens naar het bevolkingsregister om u te laten uitschrijven.

Terug naar de Toelatingsorganisatie Curaçao

Onder overlegging van het uitschrijvingsbewijs van het Bevolkingsregister en het stempelformulier krijgt u in uw paspoort een stempel van de Toelatingsorganisatie Curaçao.

Terug naar de Ontvanger

Onder overlegging van het stempelformulier, de stempel in het paspoort en het verzoek om terug te betalen, krijgt u een eventueel betaalde borgsom terug.