Zoek binnen de Belastingdienst

Beroep
voor particulieren

Beroep

Wanneer kunt u in beroep gaan?

Als u bezwaar heeft tegen de uitspraak van de Inspecteur op het bezwaarschrift kunt u binnen twee maanden na de dagtekening van het afschrift van de uitspraak in beroep komen bij het Gerecht in eerste aanleg.

Als de inspecteur binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift geen uitspraak heeft gedaan, kunt u in beroep gaan tegen het niet tijdig doen van een uitspraak. In dat geval kunt u in beroep gaan binnen twaalf maanden, gerekend vanaf het tijdstip waarop negen maanden is verlopen, na het tijdstip waarop het bezwaarschrift door de Inspecteur is ontvangen.

Let op! Indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig doen van een uitspraak door de Inspecteur, kan de rechter de Inspecteur verzoeken alsnog een uitspraak op het bezwaarschrift te doen.

Let op! Uit het beroepschrift dient duidelijk te blijken tot welk bedrag de aanslag verminderd moet worden.