Zoek binnen de Belastingdienst

Uitstel aangifte IB
voor particulieren

Uitstel aangifte IB

Het kan zijn dat u door omstandigheden uw aangiftebiljet inkomstenbelasting & premies volksverzekering (AOV/AWW, AVBZ en BVZ) niet op tijd kunt indienen. U kunt dan een verzoek indienen voor uitstel van het doen van aangifte bij de Inspectie der Belastingen. Dat moet wel vóór de uiterlijke inleverdatum. Na de indieningsdatum wordt geen uitstel verleend!

Hoe vraag ik uitstel aan?

Voor de aangifte inkomstenbelasting kunt u uitstel aanvragen. Dit kan door het formulier “Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting” in te vullen. Als u een verzoek voor uitstel hebt ingediend, ontvangt u van de Inspectie der Belastingen bericht of en zo ja tot wanneer u uitstel krijgt.

Antwoord op uw verzoek

Als u een verzoek voor uitstel hebt ingediend, ontvangt u van de Inspectie der Belastingen bericht of en zo ja tot wanneer u uitstel krijgt.

 Let op!

Deze aanvraag geldt niet als uitstel van betaling op eventuele aanslagen