Zoek binnen de Belastingdienst

Belastingaangifte 2018
voor particulieren

Belastingaangifte 2018

  1. Aangifte inkomstenbelasting 2018
  2. Buitenlandse aangifte

Aangifte inkomstenbelasting 2018

Op deze pagina vindt u meer informatie over het doen van aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast kunt u hier de toelichting bij de aangifte raadplegen.

Moet ik aangifte doen?

Iedereen die een uitnodiging of een aangiftebiljet heeft ontvangen, is verplicht aangifte te doen voor 1 augustus 2019 (A-biljet). U kunt hiervoor gebruik maken van de online aangifte of van het papieren aangiftebiljet. Nadat u aangifte hebt gedaan, ontvangt u een aanslag waarin staat hoeveel u terugkrijgt of moet betalen. Hoeveel belasting u precies moet betalen of terugkrijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

U doet geen of niet op tijd aangifte

Indien u uw aangiftebiljet niet hebt ingediend voor de uiterlijke indieningsdatum, ontvangt u een aanmaning. In deze aanmaning wordt u eraan herinnerd dat u uw aangiftebiljet nog moet indienen.

Aangiftebiljet indienen na de aanmaning
In de aanmaning staat de nieuwe termijn waarbinnen u de aangifte moet indienen. 
Als uw aangifte na die termijn wordt ontvangen, krijgt u een verzuimboete. Deze verzuimboete is minimaal NAf 250 en kan oplopen tot NAf 2.500.

Kan ik online aangifte doen?

U kunt ook dit jaar uw aangifte inkomstenbelasting weer online doen. Dit betekent dat u uw aangifte elektronisch via de website van de Belastingdienst kunt indienen door op deze link https://online.belastingdienst.cw te klikken. Online aangifte is snel, makkkelijk en veilig. Hierdoor hoeft u niet meer naar de Belastingdienst te komen en in de rij te staan.

Kan ik hulp krijgen?

Ook dit jaar organiseert de Inspectie der Belastingen weer een ‘Hulp bij aangifte’ campagne. Deze campagne houdt in dat medewerkers u helpen bij het invullen van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting 2018. 

Kan ik uitstel aanvragen?

Het kan zijn dat u door omstandigheden uw aangiftebiljet inkomstenbelasting/premies volksverzekering niet op tijd kunt indienen. U kunt dan een verzoek indienen voor uitstel van het doen van aangifte bij de Inspectie der Belastingen. Dat moet wel vóór de uiterlijke inleverdatum. Na de indieningsdatum wordt geen uitstel verleend!

Hoe vraag ik uitstel aan?

Voor de aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2017 kunt u tot 1 juni 2018 uitstel aanvragen. Dit kan door het formulier “Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting” in te vullen. Als u een verzoek voor uitstel hebt ingediend, ontvangt u van de Inspectie der Belastingen bericht of en zo ja tot wanneer u uitstel krijgt.

Is er een toelichting bij de aangifte?

Om u te helpen bij het invullen van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting is de toelichting online beschikbaar tijdens het invullen van de online aangifte. 

Buitenlandse aangifte

Hebt u inkomsten uit een ander land? Of woont u buiten Curaçao en hebt u inkomsten uit Curaçao? Dan moet u meestal in Curaçao aangifte doen.

U moet in Curaçao aangifte doen als u een ‘aangiftebrief’ hebt ontvangen. Als u geregistreerd staat bij de Inspectie der Belastingen als buitenlandse belastingplichtige, ontvangt u automatisch een uitnodiging tot het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen. Deze brief heeft een dagtekening. U moet aangifte doen binnen twee maanden na dagtekening. Hebt u geen uitnodiging tot het doen van aangifte voor 2018 ontvangen? Maar verwacht u wel dat u belasting moet betalen? Doe ook dan aangifte.

Buitenlands belastingplichtig

Woont u niet in Curaçao, maar hebt u wel Curaçaos inkomen? Dan bent u buitenlands belastingplichtig.
U bent buitenlandse belastingplichtige als u:

  • het hele jaar niet in Curaçao hebt gewoond maar wel bronnen van inkomen in Curaçao had;
  • een deel van het jaar in Curaçao hebt gewoond en u bronnen van inkomen in Curaçao had.

Onder bronnen van inkomen vallen bijvoorbeeld:

  • inkomen uit onroerend goed gelegen in Curaçao
  • inkomen uit bedrijf en beroep voor zover in Curaçao uitgeoefend
  • inkomen uit pensioen en periodieke uitkeringen die betaald worden door het land Curaçao.

Als u buitenlandse belastingplichtige bent, moet u aangifte inkomstenbelasting doen.

Hoe doet u aangifte?

U kunt ook dit jaar uw aangifte B inkomstenbelasting weer online doen. Dit betekent dat u uw buitenlandse aangifte elektronisch via de website van de Belastingdienst kunt indienen door op deze link https://online.belastingdienst.cw te klikken. Online aangifte is snel, makkkelijk en veilig.

Kan ik uitstel aanvragen?

Het kan zijn dat u door omstandigheden uw aangiftebiljet inkomstenbelasting niet op tijd kunt indienen. U kunt dan een verzoek indienen voor uitstel van het doen van aangifte bij de Inspectie der Belastingen. Dat moet wel vóór de uiterlijke inleverdatum. Na de indieningsdatum wordt geen uitstel verleend! 

Hoe vraag ik uitstel aan?

Voor de buitenlands aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2018 kunt u tot 1 augustus 2019 uitstel aanvragen. Dit kan door het formulier “Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting” in te vullen. Als u een verzoek voor uitstel hebt ingediend, ontvangt u van de Inspectie der Belastingen bericht of en zo ja tot wanneer u uitstel krijgt.

Is er een toelichting bij de aangifte?

Om u te helpen bij het invullen van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting is de toelichting online beschikbaar tijdens het invullen van de online aangifte.