Zoek binnen de Belastingdienst

Belastingaangifte 2019
voor particulieren

Belastingaangifte 2019

  1. Aangifte inkomstenbelasting 2019
  2. Buitenlandse aangifte

 

Aangifte inkomstenbelasting 2019

Op deze pagina vindt u meer informatie over het doen van aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast kunt u hier de toelichting bij de aangifte raadplegen.

Moet ik aangifte doen?

Iedereen die een uitnodiging heeft ontvangen, is verplicht online aangifte te doen voor 15 september  2020 (A-biljet inkomstenbelasting 2019). Nadat u aangifte hebt gedaan, ontvangt u een aanslag waarin staat hoeveel u terugkrijgt of moet betalen. Hoeveel belasting u precies moet betalen of terugkrijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

U doet geen of niet op tijd aangifte
Indien u uw aangiftebiljet niet hebt ingediend voor de uiterlijke indieningsdatum, ontvangt u een aanmaning. In deze aanmaning wordt u eraan herinnerd dat u uw aangiftebiljet nog moet indienen.

Aangifte indienen na de aanmaning
In de aanmaning staat de nieuwe termijn waarbinnen u de aangifte alsnog moet indienen.
Als uw aangifte na dit termijn wordt ontvangen, krijgt u een verzuimboete. Deze verzuimboete is minimaal NAf 250 en kan oplopen tot NAf 2.500.

Wat is online aangifte doen?

U kunt online aangifte inkomstenbelasting doen. Dit betekent dat u uw aangifte elektronisch via de beveiligde website van de Belastingdienst kunt invullen en samen met de benodigde stukken deze kunt indienen bij de belastingdienst. Via deze link https://online.belastingdienst.cw komt u bij de online aangifte. Online aangifte is snel, makkkelijk en veilig. Hierdoor hoeft u ook niet meer naar de Belastingdienst te komen en in de rij te staan.

Kan ik hulp bij aangifte krijgen?

Ook dit jaar organiseert de Inspectie der Belastingen weer een ‘Hulp bij aangifte’ campagne. Deze campagne houdt in dat medewerkers u helpen bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2019. Een verzoek om hulp bij het invullen van uw aangifte 2019 kunt u indienen via mail adres helpdeskbelastingdienst@minfin.cw

Kan ik uitstel aanvragen?

Het kan zijn dat u door omstandigheden uw aangifte inkomstenbelasting niet op tijd kunt indienen. U kunt dan een verzoek indienen voor uitstel van het doen van aangifte bij de Inspectie der Belastingen. Dat moet wel vóór de uiterste indieningsdatum. Na de uiterste indieningsdatum wordt geen uitstel verleend!

U kunt dit uitstel online aanvragen door het formulier “Verzoek uitstel aangifte inkomstenbelasting” in te vullen. Nadat u een uitstel verzoek hebt ingediend, ontvangt u van de Inspectie der Belastingen een ontvangstbevestiging. Antwoord op uw verzoek wordt daarna in een apart bericht gecommuniceerd.

Is er een toelichting bij de aangifte?

Om u te helpen bij het invullen van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting is de toelichting beschikbaar tijdens het invullen van de online aangifte.

 

Buitenlandse aangifte

Hebt u inkomsten uit een ander land? Of woont u buiten Curaçao en hebt u inkomsten uit Curaçao? Dan moet u meestal in Curaçao aangifte doen.

U moet in Curaçao aangifte doen als u een ‘aangiftebrief’ hebt ontvangen. Als u geregistreerd staat bij de Inspectie der Belastingen als buitenlandse belastingplichtige, ontvangt u automatisch een uitnodiging tot het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen. Deze brief heeft een dagtekening. U moet aangifte doen binnen twee maanden na dagtekening. Hebt u geen uitnodiging tot het doen van aangifte voor 2019 ontvangen? Maar verwacht u wel dat u belasting moet betalen? Doe ook dan aangifte.

Buitenlands belastingplichtig

Woont u niet in Curaçao, maar hebt u wel Curaçaos inkomen? Dan bent u buitenlands belastingplichtig voor de inkomstenbelasting op Curaçao .
U bent buitenlandse belastingplichtige als u:

  • het hele jaar niet in Curaçao hebt gewoond maar wel bronnen van inkomen in Curaçao had;
  • een deel van het jaar in Curaçao hebt gewoond en u bronnen van inkomen in Curaçao had.

Onder bronnen van inkomen vallen bijvoorbeeld:

  • inkomen uit onroerend goed gelegen in Curaçao
  • inkomen uit bedrijf en beroep voor zover in Curaçao uitgeoefend
  • inkomen uit pensioen en periodieke uitkeringen die betaald worden door het land Curaçao.

Als u buitenlandse belastingplichtige bent, moet u op Curaçao aangifte inkomstenbelasting doen.

Hoe doet u aangifte?

U doet online aangifte inkomstenbelasting. Dit betekent dat u uw buitenlandse aangifte elektronisch via de website van de Belastingdienst kunt indienen door op deze link https://online.belastingdienst.cw te klikken. Online aangifte is snel, makkelijk en veilig.

Kan ik uitstel aanvragen?

Het kan zijn dat u door omstandigheden uw aangifte inkomstenbelasting niet op tijd kunt indienen. U kunt dan een verzoek indienen voor uitstel van het doen van aangifte bij de Inspectie der Belastingen. Dat moet wel vóór de uiterste indieningsdatum. Na de uiterste indieningsdatum wordt geen uitstel verleend!

U kunt dit uitstel online aanvragen door het formulier “Verzoek uitstel aangifte inkomstenbelasting” in te vullen. Nadat u een uitstel verzoek hebt ingediend, ontvangt u van de Inspectie der Belastingen een ontvangstbevestiging. Antwoord op uw verzoek wordt daarna in een apart bericht gecommuniceerd.

 

Is er een toelichting bij de aangifte?

Om u te helpen bij het invullen van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting is de toelichting online beschikbaar tijdens het invullen van de online aangifte.