Zoek binnen de Belastingdienst
March 28, 2020

Blijft de Belastingdienst open of bereikbaar en zo ja, op welke manier?(NED)

Al onze informatieloketten zijn gesloten. Er wordt verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van onze digitale mogelijkheden. Gaarne contact opnemen met de desbetreffende afdeling van de […]
March 28, 2020

Servisio di Impuesto ta keda habrí i/òf aksesibel? Si ta asina, di kua manera?(PAP)

Tur nos lokètnan ta será. Por fabor hasi uso mas tantu posibel di e opshon digital. Tuma kontakto ku e departamentu konserní di Servisio di Impuesto […]
March 28, 2020

Worden verzoeken voor de online portalen afgehandeld?(NED)

Ja, alle verzoeken worden afgehandeld. Houd u wel rekening mee met het feit dat de noodgedwongen maatregelen rondom het COVID-19 ook gelden voor het personeel van […]
March 28, 2020

Ta prosesá petishon pa “online portalen”?(PAP)

Sí, Servisio di Impuesto ta atendé tur petishon. Tene kuenta ku medidanan rondó di COVID-19 tambe ta konta pa empleadonan di Inspekshon di Impuesto. Esaki ta […]
March 28, 2020

Hoe wordt met de termijn van het indienen van de voorlopige aangifte Winstbelasting 2019 omgegaan?(NED)

De termijn voor het indienen van de voorlopige aangifte Winstbelasting 2019 wordt niet verlengd. De inleverdatum blijft dan ook 31 maart 2020.
March 28, 2020

Kon ta atendé ku e periodo pa entregá “voorlopige aangifte Winstbelasting” 2019?(PAP)

E periodo pa entregá “voorlopige aangifte Winstbelasting 2019” no ta keda ekstendé. E último fecha pa entregá ta keda 31 di mart 2020.
March 28, 2020

Hoe wordt er omgegaan met verzoeken waarbij de winst lager wordt aangegeven op de voorlopige aangifte Winstbelasting 2019?(NED)

Verzoeken waarbij een lagere winst is aangegeven kunnen via het e-mailadres winstbelasting@gobiernu.cw ingediend worden. U krijgt dan een bevestiging van ontvangst. Deze zullen conform de normale […]
March 28, 2020

Kon ta trata ku petishon kaminda e kliente ta indiká un ganashi mas abou riba e “voorlopige aangifte Winstbelasting” 2019?(PAP)

Petishon kaminda ta indiká un ganashi mas abou riba e “voorlopige aangifte Winstbelasting” 2019, mester keda entregá via email winstbelasting@gobiernu.cw. E kliente ta haña un konfirmashon […]
March 28, 2020

Hoe wordt met de termijn voor aangiften Inkomstenbelasting 2019 omgegaan?(NED)

De uitnodigingen voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2019 zullen binnenkort worden verzonden. De indieningsdatum hiervan wordt verschoven naar 1 augustus 2020.
March 28, 2020

Kon ta atendé ku e periodo pa entregá deklarashon di “Inkomstenbelasting” 2019?(PAP)

Pronto lo repartí e invitashon pa hasi “aangifte Inkomstenbelasting” 2019. E último fecha pa entregá “inkomstenbelasting” 2019 ta keda ekstendé i ta bira 1 di ougùstùs […]
March 28, 2020

Komt er een uitstel van betaling voor de op de voorlopige aanslag verschuldigde Winstbelasting 2019 tot 31 december 2020, of langer indien de situatie verergert?(NED)

Nee, er komt geen uitstel. De datum blijft staan op 31 maart 2020
March 28, 2020

Ta duna suspenshon di pago pa e impuesto ku lo mester paga riba e “voorlopige aanslag Winstbelasting” 2019 te ku 31 desèmber 2020, of mas largu si e situashon bira mas malu?(PAP)

No, lo no duna suspenshon. Ta mantené 31 di mart 2020 komo e fecha ultimo pa hasi e pago.
March 28, 2020

Hoe wordt met de termijn voor uitstel van betaling omgegaan?(NED)

Voor gevallen die aantoonbaar nadelig getroffen zijn door het Coronavirus COVID-19, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Hoe u dit moet doen, wordt omschreven in […]
March 28, 2020

Ta duna suspenshon di pago dor di efekto di Coronavírùs COVID-19?(PAP)

Den kaso ku por demostrá ku pa motibu di Coronavírùs COVID-19 a keda afekta negativamente, por fabor tuma kontakto ku Servisio di Impuesto. E komunikado Servisio […]
March 28, 2020

Komt er voor ondernemers een tegemoetkoming voor de uitstel van betaling van belastingen en/of premies om faillissementen tegen te gaan?(NED)

Voor gevallen die aantoonbaar nadelig getroffen zijn door het Coronavirus COVID-19, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Hoe u dit moet doen, wordt omschreven in […]
March 28, 2020

Ta introdusí un fasilidat pa empresarionan haña suspenshon di pago di impuesto i/òf primanan pa evitá ku nan por bai bankarota?(PAP)

Den kaso ku por demostrá ku pa motibu di Coronavírùs COVID-19 e kompania e keda afektá negativamente, por fabor tuma kontakto ku Servisio di Impuesto. E […]
March 28, 2020

Hoe wordt met de termijn om een bezwaarschrift in te dienen omgegaan?(NED)

Indienen Bezwaarschrift bij de Inspectie der Belastingen Normaliter moet u binnen 2 maanden na dagtekening uw bezwaarschrift indienen. Dit wordt voor aanslagen met een dagtekening van […]
March 28, 2020

Kon ta atendé ku e periodo pa entregá “bezwaarschrift”?(PAP)

Entrega di “Bezwaarschrift” na Inspekshon di Impuesto Normalmente e persona mester entregá su “bezwaarschrift” denter di 2 luna despues di e fecha. Pa “aanslag” ku fecha […]
March 28, 2020

Is het proces van terugbetalen van de Belastingdienst van teveel betaalde belasting of premies aangetast door het COVID-19?(NED)

De Belastingdienst is bezig met de aanslagregeling Inkomstenbelasting van de aangiftes van de jaren 2018 en ouder die in mei 2019 zijn ingediend. Als de aanslag […]
March 28, 2020

E proseso pa paga restitutie di impuesto í/òf primanan ta keda afektá dor di COVID-19?(PAP)

Aktualmente, Servisio di Impuesto ta prosesá “aangifte inkomstenbelasting” di aña 2018 i mas bieu ku a keda entregá den mei 2019. Si resultá ku mester paga […]
July 11, 2019

Wat is verjaring?

De rechtszekerheid vereist dat een belastingschuldige niet na zeer lange tijd nog tot betaling kan worden gedwongen zonder dat de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao tijdig […]
July 11, 2019

Hoe kan verjaring worden voorkomen?

De verjaringstermijn kan worden gestuit door: het betekenen van een akte van vervolging; schulderkenning door de belastingschuldige (door woorden of daden). Het indienen van een bezwaarschrift […]
July 11, 2019

Hoe kan de verjaring worden ingeroepen?

Verjaring kan alleen ingeroepen worden door een beroep van de belastingschuldige op verjaring. Dat beroep is vormvrij doch dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden. Als een […]
July 11, 2019

Kan een verjaarde schuld nog betaald worden?

Ja, want een schuld gaat niet teniet door het intreden van de verjaring. Als iemand een verjaarde schuld betaalt kan hij die betaling naderhand niet terugvorderen […]
July 11, 2019

Wie beslist op een beroep op verjaring?

De Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao of diens vertegenwoordiger neemt de beslissing op het beroep op verjaring.
July 11, 2019

Wanneer kunt u in bezwaar gaan?

Als u het niet eens bent met de opgelegde belastingaanslag of de beschikking (inzake boete) kunt u binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet of […]
July 11, 2019

Wat gebeurd er als u de verschuldigde aanslag niet op tijd betaald?

Dan stuurt de ontvanger u een aanmaning. Als u niet reageert op de aanmaning dan zullen dwangmaatregelen worden getroffen die voor u kosten met zich mee […]
July 11, 2019

Binnen welk termijn dient de inspecteur uitspraak te doen op het bezwaarschrift?

De Inspecteur doet binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak op het bezwaarschrift. Met een uitspraak wordt gelijkgesteld het weigeren dan wel niet tijdig […]
July 11, 2019

Wanneer kunt u in beroep gaan

Een beroep is ook mogelijk indien geen uitspraak of niet tijdig een uitspraak wordt gedaan. U kunt in beroep komen binnen twee maanden gerekend vanaf het […]
July 11, 2019

Kunt u in beroep gaan als de inspecteur geen uitspraak doet over het bezwaarschrift?

Als de inspecteur binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift geen uitspraak heeft gedaan, kunt u in beroep gaan tegen het niet tijdig doen van […]
July 11, 2019

Waarom is een goede administratie belangrijk?

“Administratie” wil zeggen: alle gegevens over uw onderneming die u op papier (ook kladaantekeningen) of elektronisch (bijvoorbeeld met de computer) vastlegt. Een goed opgezette en overzichtelijke […]
July 11, 2019

Hoe lang moet u uw administratie bewaren?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie tien jaren te bewaren.
July 11, 2019

Wat behoort allemaal tot uw administratie?

Alle gegevens over uw onderneming die u, op papier of in elektronische vorm, vastlegt, behoren tot uw administratie.
July 11, 2019

Wanneer ontvangt u een aanslag winstbelasting?

U ontvangt een náheffingsaanslag: als u uw aangifte niet of niet op tijd hebt ingediend; wanneer u minder hebt betaald dan het bedrag dat is vermeld […]
July 11, 2019

Wanneer en hoe moet de winstbelasting naheffingsaanslag worden betaald?

De aanslag moet worden betaald binnen een maand na de dagtekening ervan. Betalingen kunt u doen bij de Eilandsontvanger aan de Regentesselaan z/n. De kassa’s zijn […]
July 11, 2019

Hoe vaak doet u aangifte winstbelasting?

In principe doet u twee aangiften per jaar, een voorlopige en een definitieve. De formulieren worden u elk jaar binnen twee maanden na afloop van het […]
July 11, 2019

Wanneer ontvangt u een aanslag inkomstenbelasting?

Een aanslag ontvangt u nadat u uw aangifte hebt gedaan bij de Inspectie der Belastingen. Als u uw aangifte niet indient dan legt de Inspectie een […]
July 11, 2019

Wanneer en hoe moet je inkomstenbelasting worden betaald?

voorlopige aanslag: betaling in zoveel gelijke termijnen als of na de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet, nog maanden van het jaar over blijven. Bijv. […]
July 11, 2019

Wat is omzetbelasting?

De omzetbelasting (afgekort: OB) is een indirecte belasting. Dat betekent dat de Belastingdienst deze belasting niet heft bij de klant, maar bij de ondernemer. Dus de […]
July 11, 2019

Welke administratieve verplichtingen gelden voor de omzetbelasting?

Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel omzetbelasting u aan de Belastingdienst moet betalen.