Zoek binnen de Belastingdienst
October 8, 2022

Hoe vraag ik een woonplaatsverklaring aan?

Als u een woonplaatsverklaring wenst, kunt u het online formulier aanvraag woonplaatsverklaring downloaden en dit naar ons e-mailen naar: inlichtigen@gobiernu.cw https://belastingdienst.cw/wp-content/uploads/2022/10/Aanvraag_Woonplaatsverklaring.pdf
October 8, 2022

Hoe kom ik aan een CRIB-nummer?

Het CRIB-nummer is een uniek identificatienummer voor belastingplichtigen. De afkorting CRIB staat voor Centraal Registratie Informatie Belastingplichtige. U kunt dit nummer bij ons aanvragen. Bent u […]
October 8, 2022

Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

U kunt bij de Belastingdienst een inkomensverklaring opvragen door een e-mail te sturen naar: inkomensverklaring@gobiernu.cw. Graag ontvangen wij de volgende informatie: ✓ Voor welke instantie de […]
October 8, 2022

Wanneer ontvangt u een aanslag inkomstenbelasting?

U betaalt belasting over uw inkomen uit werk en woning, over opbrengsten van vermogen, opbrengsten vanuit een onderneming en inkomen dat voortkomt uit periodieke uitkeringen. Wij […]
October 8, 2022

Hoe moet ik inkomstenbelasting betalen?

De voorlopige inkomstenbelasting aanslag kunt u in gelijke termijnen betalen. Stel u ontvangt een voorlopige aanslag op 24 april, dan kunt u deze aanslag in acht […]
October 8, 2022

Wat is de uiterste indieningsdatum van aangifte inkomstenbelasting?

Verstuur uw aangifte in ieder geval vóór 30 juni volgend op het belastingjaar. U kunt een boete ontvangen wanneer u niet op tijd indient.
October 8, 2022

Hoe kan men voor uitstel tot indiening van aangifte verzoeken?

Het is mogelijk om uitstel tot indiening van de belastingaangifte aan te vragen. Verzoeken tot uitstel kunnen via het online formulier ingediend worden: https://belastingdienst.cw/uitstel-aangifte/ Let op: […]
October 8, 2022

Wat gebeurt er als ik geen aangifte inkomstenbelasting indien? Of te laat?

Als u uw aangifte niet indient binnen de (eventueel met uitstel verlengde) gestelde termijn, zendt de inspecteur u een aanmaning om de aangifte alsnog in te […]
October 8, 2022

Is mijn aanslag al opgelegd?

Een aanslag wordt door de inspecteur opgelegd op basis van de belastingaangifte die u zelf indient. Wanneer u uw belastingaangifte heeft ingediend maar nog geen aanslag […]
October 8, 2022

Wat de status van mijn ingediende bezwaarschrift?

U kunt de status van uw ingediende bezwaarschrift niet online opvragen. Voor meer informatie over de status van uw bezwaarschrift kunt u contact opnemen met onze […]
October 8, 2022

Hoe wordt de Penshonadoregeling berekend?

Indien u en/of uw echtgenoot gebruik wil maken van de Penshonado-regeling dient u dit in de aangifte te vermelden. Afhankelijk van de voor u van toepassing […]
October 8, 2022

Wat voor inkomen vallen onder voorkoming dubbele belasting?

Als u inkomen uit andere landen geniet, kan er sprake zijn van dubbele belasting. Landen spreken met elkaar af welk land belasting heft over bepaalde inkomsten. […]
October 8, 2022

Hoe kan ik het e-mailadres gekoppeld aan het online portaal wijzigen?

Momenteel is het niet mogelijk uw e-mailadres te wijzigen via ons online portaal. Als u uw e-mailadres wil wijzigen dan kunt u contact opnemen met onze […]
October 8, 2022

Tot welk jaar kan men nog aangifte doen als men een restitutie verwacht?

Wanneer u een restitutie verwacht is het tot 36 maanden na het einde van het desbetreffende belastingjaar mogelijk om aangifte te doen. Na deze 36 maanden […]
October 8, 2022

Waar moet ik zijn om een betalingsregeling te treffen?

Om een betalingsregeling te treffen kunt u contact met ons (Landsontvanger) opnemen via 734-2224 en email: invorderingteam@gobiernu.cw. U kunt ons kantoor bezoeken te WTC Curaçao, piscaderweg […]
October 7, 2022

Wat is omzetbelasting?

De omzetbelasting (afgekort: OB) is een indirecte belasting. Dat betekent dat de Belastingdienst deze belasting niet heft bij de klant, maar bij de ondernemer. Dus de […]
October 7, 2022

Wat is Regeling Kleine Onderneming (RKO)?

Voor kleine ondernemers is een bijzondere regeling ingevoerd: de regeling kleine ondernemers (RKO). Indien u uw onderneming in de vorm van een eenmanszaak drijft én een […]
October 7, 2022

Welke ondernemers kunnen gebruik maken van het aftrekrecht?

Ondernemers die handelsgoederen invoeren kunnen gebruik maken van het aftrekrecht. Onder handelsgoederen wordt verstaan: Goederen die bestemd zijn voor de verkoop. De bij invoer betaalde omzetbelasting […]
October 7, 2022

Wat zijn de geldende tarieven voor de OB?

Het algemeen tarief van de omzetbelasting bedraagt 6%. Ter zake van verzekeringen en het verhuur onroerend goed in het kader van vakantiebesteding (verstrekken van logies) aan […]
October 7, 2022

Hoe dient de Omzetbelasting aangegeven te worden?

Als ondernemer moet u maandelijks aangifte doen voor de omzetbelasting. Ook als u geen omzet heeft gerealiseerd (nihil aangifte) of alleen vrijgestelde prestaties verricht! De aangifte […]
October 7, 2022

Wat gebeurt er als de ondernemer te laat is met het indienen/betalen van de aangifte OB?

Indien de ondernemer de belasting die op aangifte behoort te worden betaald geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald, kan de niet of te weinig betaalde belasting […]
October 7, 2022

Wat kan een ondernemer doen indien hij niet eens is met een opgelegde aanslag?

Indien een ondernemer het niet eens is met een door de Inspecteur opgelegde naheffingsaanslag of voor bezwaar vatbare genomen beschikking, kan hij binnen 2 maanden na […]
March 28, 2020

Blijft de Belastingdienst open of bereikbaar en zo ja, op welke manier?(NED)

Al onze informatieloketten zijn gesloten. Er wordt verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van onze digitale mogelijkheden. Gaarne contact opnemen met de desbetreffende afdeling van de […]
March 28, 2020

Servisio di Impuesto ta keda habrí i/òf aksesibel? Si ta asina, di kua manera?(PAP)

Tur nos lokètnan ta será. Por fabor hasi uso mas tantu posibel di e opshon digital. Tuma kontakto ku e departamentu konserní di Servisio di Impuesto […]
March 28, 2020

Worden verzoeken voor de online portalen afgehandeld?(NED)

Ja, alle verzoeken worden afgehandeld. Houd u wel rekening mee met het feit dat de noodgedwongen maatregelen rondom het COVID-19 ook gelden voor het personeel van […]
March 28, 2020

Ta prosesá petishon pa “online portalen”?(PAP)

Sí, Servisio di Impuesto ta atendé tur petishon. Tene kuenta ku medidanan rondó di COVID-19 tambe ta konta pa empleadonan di Inspekshon di Impuesto. Esaki ta […]
March 28, 2020

Hoe wordt met de termijn van het indienen van de voorlopige aangifte Winstbelasting 2019 omgegaan?(NED)

De termijn voor het indienen van de voorlopige aangifte Winstbelasting 2019 wordt niet verlengd. De inleverdatum blijft dan ook 31 maart 2020.
March 28, 2020

Kon ta atendé ku e periodo pa entregá “voorlopige aangifte Winstbelasting” 2019?(PAP)

E periodo pa entregá “voorlopige aangifte Winstbelasting 2019” no ta keda ekstendé. E último fecha pa entregá ta keda 31 di mart 2020.
March 28, 2020

Hoe wordt er omgegaan met verzoeken waarbij de winst lager wordt aangegeven op de voorlopige aangifte Winstbelasting 2019?(NED)

Verzoeken waarbij een lagere winst is aangegeven kunnen via het e-mailadres winstbelasting@gobiernu.cw ingediend worden. U krijgt dan een bevestiging van ontvangst. Deze zullen conform de normale […]
March 28, 2020

Kon ta trata ku petishon kaminda e kliente ta indiká un ganashi mas abou riba e “voorlopige aangifte Winstbelasting” 2019?(PAP)

Petishon kaminda ta indiká un ganashi mas abou riba e “voorlopige aangifte Winstbelasting” 2019, mester keda entregá via email winstbelasting@gobiernu.cw. E kliente ta haña un konfirmashon […]
March 28, 2020

Hoe wordt met de termijn voor aangiften Inkomstenbelasting 2019 omgegaan?(NED)

De uitnodigingen voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2019 zullen binnenkort worden verzonden. De indieningsdatum hiervan wordt verschoven naar 1 augustus 2020.
March 28, 2020

Kon ta atendé ku e periodo pa entregá deklarashon di “Inkomstenbelasting” 2019?(PAP)

Pronto lo repartí e invitashon pa hasi “aangifte Inkomstenbelasting” 2019. E último fecha pa entregá “inkomstenbelasting” 2019 ta keda ekstendé i ta bira 1 di ougùstùs […]
March 28, 2020

Komt er een uitstel van betaling voor de op de voorlopige aanslag verschuldigde Winstbelasting 2019 tot 31 december 2020, of langer indien de situatie verergert?(NED)

Nee, er komt geen uitstel. De datum blijft staan op 31 maart 2020
March 28, 2020

Ta duna suspenshon di pago pa e impuesto ku lo mester paga riba e “voorlopige aanslag Winstbelasting” 2019 te ku 31 desèmber 2020, of mas largu si e situashon bira mas malu?(PAP)

No, lo no duna suspenshon. Ta mantené 31 di mart 2020 komo e fecha ultimo pa hasi e pago.
March 28, 2020

Hoe wordt met de termijn voor uitstel van betaling omgegaan?(NED)

Voor gevallen die aantoonbaar nadelig getroffen zijn door het Coronavirus COVID-19, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Hoe u dit moet doen, wordt omschreven in […]
March 28, 2020

Ta duna suspenshon di pago dor di efekto di Coronavírùs COVID-19?(PAP)

Den kaso ku por demostrá ku pa motibu di Coronavírùs COVID-19 a keda afekta negativamente, por fabor tuma kontakto ku Servisio di Impuesto. E komunikado Servisio […]
March 28, 2020

Komt er voor ondernemers een tegemoetkoming voor de uitstel van betaling van belastingen en/of premies om faillissementen tegen te gaan?(NED)

Voor gevallen die aantoonbaar nadelig getroffen zijn door het Coronavirus COVID-19, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Hoe u dit moet doen, wordt omschreven in […]
March 28, 2020

Ta introdusí un fasilidat pa empresarionan haña suspenshon di pago di impuesto i/òf primanan pa evitá ku nan por bai bankarota?(PAP)

Den kaso ku por demostrá ku pa motibu di Coronavírùs COVID-19 e kompania e keda afektá negativamente, por fabor tuma kontakto ku Servisio di Impuesto. E […]
March 28, 2020

Hoe wordt met de termijn om een bezwaarschrift in te dienen omgegaan?(NED)

Indienen Bezwaarschrift bij de Inspectie der Belastingen Normaliter moet u binnen 2 maanden na dagtekening uw bezwaarschrift indienen. Dit wordt voor aanslagen met een dagtekening van […]
March 28, 2020

Kon ta atendé ku e periodo pa entregá “bezwaarschrift”?(PAP)

Entrega di “Bezwaarschrift” na Inspekshon di Impuesto Normalmente e persona mester entregá su “bezwaarschrift” denter di 2 luna despues di e fecha. Pa “aanslag” ku fecha […]
March 28, 2020

Is het proces van terugbetalen van de Belastingdienst van teveel betaalde belasting of premies aangetast door het COVID-19?(NED)

De Belastingdienst is bezig met de aanslagregeling Inkomstenbelasting van de aangiftes van de jaren 2018 en ouder die in mei 2019 zijn ingediend. Als de aanslag […]
March 28, 2020

E proseso pa paga restitutie di impuesto í/òf primanan ta keda afektá dor di COVID-19?(PAP)

Aktualmente, Servisio di Impuesto ta prosesá “aangifte inkomstenbelasting” di aña 2018 i mas bieu ku a keda entregá den mei 2019. Si resultá ku mester paga […]
July 11, 2019

Wat is verjaring?

De rechtszekerheid vereist dat een belastingschuldige niet na zeer lange tijd nog tot betaling kan worden gedwongen zonder dat de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao tijdig […]
July 11, 2019

Hoe kan verjaring worden voorkomen?

De verjaringstermijn kan worden gestuit door: het betekenen van een akte van vervolging; schulderkenning door de belastingschuldige (door woorden of daden). Het indienen van een bezwaarschrift […]
July 11, 2019

Hoe kan de verjaring worden ingeroepen?

Verjaring kan alleen ingeroepen worden door een beroep van de belastingschuldige op verjaring. Dat beroep is vormvrij doch dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden. Als een […]
July 11, 2019

Kan een verjaarde schuld nog betaald worden?

Ja, want een schuld gaat niet teniet door het intreden van de verjaring. Als iemand een verjaarde schuld betaalt kan hij die betaling naderhand niet terugvorderen […]
July 11, 2019

Wie beslist op een beroep op verjaring?

De Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao of diens vertegenwoordiger neemt de beslissing op het beroep op verjaring.
July 11, 2019

Wanneer kunt u in bezwaar gaan?

Als u het niet eens bent met de opgelegde belastingaanslag of de beschikking (inzake boete) kunt u binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet of […]
July 11, 2019

Wat gebeurd er als u de verschuldigde aanslag niet op tijd betaald?

Dan stuurt de ontvanger u een aanmaning. Als u niet reageert op de aanmaning dan zullen dwangmaatregelen worden getroffen die voor u kosten met zich mee […]
July 11, 2019

Binnen welk termijn dient de inspecteur uitspraak te doen op het bezwaarschrift?

De Inspecteur doet binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak op het bezwaarschrift. Met een uitspraak wordt gelijkgesteld het weigeren dan wel niet tijdig […]
July 11, 2019

Wanneer kunt u in beroep gaan

Een beroep is ook mogelijk indien geen uitspraak of niet tijdig een uitspraak wordt gedaan. U kunt in beroep komen binnen twee maanden gerekend vanaf het […]
July 11, 2019

Kunt u in beroep gaan als de inspecteur geen uitspraak doet over het bezwaarschrift?

Als de inspecteur binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift geen uitspraak heeft gedaan, kunt u in beroep gaan tegen het niet tijdig doen van […]
July 11, 2019

Waarom is een goede administratie belangrijk?

“Administratie” wil zeggen: alle gegevens over uw onderneming die u op papier (ook kladaantekeningen) of elektronisch (bijvoorbeeld met de computer) vastlegt. Een goed opgezette en overzichtelijke […]
July 11, 2019

Hoe lang moet u uw administratie bewaren?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie tien jaren te bewaren.
July 11, 2019

Wat behoort allemaal tot uw administratie?

Alle gegevens over uw onderneming die u, op papier of in elektronische vorm, vastlegt, behoren tot uw administratie.
July 11, 2019

Wanneer ontvangt u een aanslag winstbelasting?

U ontvangt een náheffingsaanslag: als u uw aangifte niet of niet op tijd hebt ingediend; wanneer u minder hebt betaald dan het bedrag dat is vermeld […]
July 11, 2019

Wanneer en hoe moet de winstbelasting naheffingsaanslag worden betaald?

De aanslag moet worden betaald binnen een maand na de dagtekening ervan. Betalingen kunt u doen bij de Eilandsontvanger aan de Regentesselaan z/n. De kassa’s zijn […]
July 11, 2019

Hoe vaak doet u aangifte winstbelasting?

In principe doet u twee aangiften per jaar, een voorlopige en een definitieve. De formulieren worden u elk jaar binnen twee maanden na afloop van het […]