Zoek binnen de Belastingdienst

MAP

De internationale onderlinge overlegprocedure (MAP)

De internationale onderlinge overlegprocedure (MAP) is een overlegprocedure tussen de bevoegde autoriteiten van jurisdicties die partij zijn bij een belastingverdrag. Het doel is om meningsverschillen over de toepassing van de belastingovereenkomst op te lossen en om situaties te elimineren waarin handelingen van de belastingadministratie resulteert of zal resulteren in belastingheffing die niet in overeenstemming is met het relevante belastingverdrag.