Zoek binnen de Belastingdienst

Algemeen

Woonplaatsverklaring

Hier kan u een woonplaatsverklaring aanvragen.

Omzetbelasting

RKO aanvraag

Hier kan een Regeling Kleine Onderneming aanvraag invullen het onderneming hierop van toepassing is.

Beschikking Aftrekrecht

Beschikking aftrekrevht, Verklaring inzake bedrijfadministatie en Crib-nummer voor aanvraag vrijstelling bij invoer.

Inkomstenbelasting

Inkomensverklaring

Vraag hier een inkomensverklaring indien u dit nodig heeft voor bewijs.

Uitstel aangifte IB

Om uitstel op een aangifte inkomstenbelasting aan te vragen hoeft u aan de volgende voorwaarden voldoen.

Onroerendezaak Belasting

Aangifte Onroerendezaakbelasting

Uitstel aangifte voor Onroerendezaakbelasting kun u hier aaanvragen.

Bezwaarschrift Onroerendezaakbelasting

Vul hier een bezwaarschrift voor onroerendezaak belasting.

Winstbelasting

Uitstel aangifte Winstbelasting

Uitstel aangifte voor Winstbelasting kun u hier aaanvragen.

Succesiebelasting

Succesie belasting

Deze formulier is bedoelt om vermindering loonbelasting aan te vragen.

Loonbelasting

Vermindering Loonbelasting

Deze formulier is bedoelt om vermindering loonbelasting aan te vragen.