Zoek binnen de Belastingdienst
July 11, 2019

Wat is verjaring?

De rechtszekerheid vereist dat een belastingschuldige niet na zeer lange tijd nog tot betaling kan worden gedwongen zonder dat de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao tijdig […]
July 11, 2019

Hoe kan verjaring worden voorkomen?

De verjaringstermijn kan worden gestuit door: het betekenen van een akte van vervolging; schulderkenning door de belastingschuldige (door woorden of daden). Het indienen van een bezwaarschrift […]
July 11, 2019

Hoe kan de verjaring worden ingeroepen?

Verjaring kan alleen ingeroepen worden door een beroep van de belastingschuldige op verjaring. Dat beroep is vormvrij doch dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden. Als een […]
July 11, 2019

Kan een verjaarde schuld nog betaald worden?

Ja, want een schuld gaat niet teniet door het intreden van de verjaring. Als iemand een verjaarde schuld betaalt kan hij die betaling naderhand niet terugvorderen […]
July 11, 2019

Wie beslist op een beroep op verjaring?

De Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao of diens vertegenwoordiger neemt de beslissing op het beroep op verjaring.