Zoek binnen de Belastingdienst
October 7, 2022

Wat is omzetbelasting?

De omzetbelasting (afgekort: OB) is een indirecte belasting. Dat betekent dat de Belastingdienst deze belasting niet heft bij de klant, maar bij de ondernemer. Dus de […]
October 7, 2022

Wat is Regeling Kleine Onderneming (RKO)?

Voor kleine ondernemers is een bijzondere regeling ingevoerd: de regeling kleine ondernemers (RKO). Indien u uw onderneming in de vorm van een eenmanszaak drijft én een […]
October 7, 2022

Welke ondernemers kunnen gebruik maken van het aftrekrecht?

Ondernemers die handelsgoederen invoeren kunnen gebruik maken van het aftrekrecht. Onder handelsgoederen wordt verstaan: Goederen die bestemd zijn voor de verkoop. De bij invoer betaalde omzetbelasting […]
October 7, 2022

Wat zijn de geldende tarieven voor de OB?

Het algemeen tarief van de omzetbelasting bedraagt 6%. Ter zake van verzekeringen en het verhuur onroerend goed in het kader van vakantiebesteding (verstrekken van logies) aan […]
October 7, 2022

Hoe dient de Omzetbelasting aangegeven te worden?

Als ondernemer moet u maandelijks aangifte doen voor de omzetbelasting. Ook als u geen omzet heeft gerealiseerd (nihil aangifte) of alleen vrijgestelde prestaties verricht! De aangifte […]
October 7, 2022

Wat gebeurt er als de ondernemer te laat is met het indienen/betalen van de aangifte OB?

Indien de ondernemer de belasting die op aangifte behoort te worden betaald geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald, kan de niet of te weinig betaalde belasting […]
October 7, 2022

Wat kan een ondernemer doen indien hij niet eens is met een opgelegde aanslag?

Indien een ondernemer het niet eens is met een door de Inspecteur opgelegde naheffingsaanslag of voor bezwaar vatbare genomen beschikking, kan hij binnen 2 maanden na […]