Zoek binnen de Belastingdienst
October 8, 2022

Wanneer ontvangt u een aanslag inkomstenbelasting?

U betaalt belasting over uw inkomen uit werk en woning, over opbrengsten van vermogen, opbrengsten vanuit een onderneming en inkomen dat voortkomt uit periodieke uitkeringen. Wij […]
October 8, 2022

Hoe moet ik inkomstenbelasting betalen?

De voorlopige inkomstenbelasting aanslag kunt u in gelijke termijnen betalen. Stel u ontvangt een voorlopige aanslag op 24 april, dan kunt u deze aanslag in acht […]
October 8, 2022

Wat is de uiterste indieningsdatum van aangifte inkomstenbelasting?

Verstuur uw aangifte in ieder geval vóór 30 juni volgend op het belastingjaar. U kunt een boete ontvangen wanneer u niet op tijd indient.
October 8, 2022

Hoe kan men voor uitstel tot indiening van aangifte verzoeken?

Het is mogelijk om uitstel tot indiening van de belastingaangifte aan te vragen. Verzoeken tot uitstel kunnen via het online formulier ingediend worden: https://belastingdienst.cw/uitstel-aangifte/ Let op: […]
October 8, 2022

Wat gebeurt er als ik geen aangifte inkomstenbelasting indien? Of te laat?

Als u uw aangifte niet indient binnen de (eventueel met uitstel verlengde) gestelde termijn, zendt de inspecteur u een aanmaning om de aangifte alsnog in te […]
October 8, 2022

Is mijn aanslag al opgelegd?

Een aanslag wordt door de inspecteur opgelegd op basis van de belastingaangifte die u zelf indient. Wanneer u uw belastingaangifte heeft ingediend maar nog geen aanslag […]
October 8, 2022

Wat de status van mijn ingediende bezwaarschrift?

U kunt de status van uw ingediende bezwaarschrift niet online opvragen. Voor meer informatie over de status van uw bezwaarschrift kunt u contact opnemen met onze […]
October 8, 2022

Hoe wordt de Penshonadoregeling berekend?

Indien u en/of uw echtgenoot gebruik wil maken van de Penshonado-regeling dient u dit in de aangifte te vermelden. Afhankelijk van de voor u van toepassing […]
October 8, 2022

Wat voor inkomen vallen onder voorkoming dubbele belasting?

Als u inkomen uit andere landen geniet, kan er sprake zijn van dubbele belasting. Landen spreken met elkaar af welk land belasting heft over bepaalde inkomsten. […]
October 8, 2022

Hoe kan ik het e-mailadres gekoppeld aan het online portaal wijzigen?

Momenteel is het niet mogelijk uw e-mailadres te wijzigen via ons online portaal. Als u uw e-mailadres wil wijzigen dan kunt u contact opnemen met onze […]
October 8, 2022

Tot welk jaar kan men nog aangifte doen als men een restitutie verwacht?

Wanneer u een restitutie verwacht is het tot 36 maanden na het einde van het desbetreffende belastingjaar mogelijk om aangifte te doen. Na deze 36 maanden […]
October 8, 2022

Waar moet ik zijn om een betalingsregeling te treffen?

Om een betalingsregeling te treffen kunt u contact met ons (Landsontvanger) opnemen via 734-2224 en email: invorderingteam@gobiernu.cw. U kunt ons kantoor bezoeken te WTC Curaçao, piscaderweg […]