Zoek binnen de Belastingdienst
July 11, 2019

Wanneer kunt u in bezwaar gaan?

Als u het niet eens bent met de opgelegde belastingaanslag of de beschikking (inzake boete) kunt u binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet of […]
July 11, 2019

Wat gebeurd er als u de verschuldigde aanslag niet op tijd betaald?

Dan stuurt de ontvanger u een aanmaning. Als u niet reageert op de aanmaning dan zullen dwangmaatregelen worden getroffen die voor u kosten met zich mee […]
July 11, 2019

Binnen welk termijn dient de inspecteur uitspraak te doen op het bezwaarschrift?

De Inspecteur doet binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak op het bezwaarschrift. Met een uitspraak wordt gelijkgesteld het weigeren dan wel niet tijdig […]
July 11, 2019

Wanneer kunt u in beroep gaan

Een beroep is ook mogelijk indien geen uitspraak of niet tijdig een uitspraak wordt gedaan. U kunt in beroep komen binnen twee maanden gerekend vanaf het […]
July 11, 2019

Kunt u in beroep gaan als de inspecteur geen uitspraak doet over het bezwaarschrift?

Als de inspecteur binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift geen uitspraak heeft gedaan, kunt u in beroep gaan tegen het niet tijdig doen van […]