Zoek binnen de Belastingdienst
Home | FAQ

COVID-19

Blijft de Belastingdienst open of bereikbaar en zo ja, op welke manier?(NED)

Al onze informatieloketten zijn gesloten. Er wordt verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van onze digitale mogelijkheden. Gaarne contact opnemen met de desbetreffende afdeling van de Belastingdienst voor vragen, het indienen en ophalen van documenten. Alle nodige informatie om dit te doen treft u op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.cw

Servisio di Impuesto ta keda habrí i/òf aksesibel? Si ta asina, di kua manera?(PAP)

Tur nos lokètnan ta será. Por fabor hasi uso mas tantu posibel di e opshon digital. Tuma kontakto ku e departamentu konserní di Servisio di Impuesto pa pregunta, entregá i/òf buska dokumento. Pa mas informashon bishitá e wèpsait di Servisio di Impuesto: www.belastingdienst.cw

Worden verzoeken voor de online portalen afgehandeld?(NED)

Ja, alle verzoeken worden afgehandeld. Houd u wel rekening mee met het feit dat de noodgedwongen maatregelen rondom het COVID-19 ook gelden voor het personeel van de inspectie. Dit betekent dat onze dagelijkse bezetting ook minder is geworden met gevolg dat het langer kan duren voordat de verzoeken afgehandeld worden.

Ta prosesá petishon pa “online portalen”?(PAP)

Sí, Servisio di Impuesto ta atendé tur petishon. Tene kuenta ku medidanan rondó di COVID-19 tambe ta konta pa empleadonan di Inspekshon di Impuesto. Esaki ta nifiká ku e okupashon diario a bira menos i pa e motibu ei un petishon por dura mas largu pa prosesá.

Hoe wordt met de termijn van het indienen van de voorlopige aangifte Winstbelasting 2019 omgegaan?(NED)

De termijn voor het indienen van de voorlopige aangifte Winstbelasting 2019 wordt niet verlengd. De inleverdatum blijft dan ook 31 maart 2020.

Kon ta atendé ku e periodo pa entregá “voorlopige aangifte Winstbelasting” 2019?(PAP)

E periodo pa entregá “voorlopige aangifte Winstbelasting 2019” no ta keda ekstendé. E último fecha pa entregá ta keda 31 di mart 2020.

Hoe wordt er omgegaan met verzoeken waarbij de winst lager wordt aangegeven op de voorlopige aangifte Winstbelasting 2019?(NED)

Verzoeken waarbij een lagere winst is aangegeven kunnen via het e-mailadres winstbelasting@gobiernu.cw ingediend worden. U krijgt dan een bevestiging van ontvangst. Deze zullen conform de normale procedure worden beoordeeld en de belastingplichtige zal per post of via e-mail op de hoogte van de beslissing van de inspecteur worden gebracht. De Inspecteur heeft een termijn van 15 werkdagen om antwoord te geven.

Kon ta trata ku petishon kaminda e kliente ta indiká un ganashi mas abou riba e “voorlopige aangifte Winstbelasting” 2019?(PAP)

Petishon kaminda ta indiká un ganashi mas abou riba e “voorlopige aangifte Winstbelasting” 2019, mester keda entregá via email winstbelasting@gobiernu.cw.

E kliente ta haña un konfirmashon ku a risibí su petishon. E petishon ta keda evaluá segun e prosedura normal i e kliente lo risibí e desishon di Inspektor via post of email. E Inspektor tin un término di 15 dia di trabou pa duna kontesta

Hoe wordt met de termijn voor aangiften Inkomstenbelasting 2019 omgegaan?(NED)

De uitnodigingen voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2019 zullen binnenkort worden verzonden. De indieningsdatum hiervan wordt verschoven naar 1 augustus 2020.

Kon ta atendé ku e periodo pa entregá deklarashon di “Inkomstenbelasting” 2019?(PAP)

Pronto lo repartí e invitashon pa hasi “aangifte Inkomstenbelasting” 2019. E último fecha pa entregá “inkomstenbelasting” 2019 ta keda ekstendé i ta bira 1 di ougùstùs 2020.

Komt er een uitstel van betaling voor de op de voorlopige aanslag verschuldigde Winstbelasting 2019 tot 31 december 2020, of langer indien de situatie verergert?(NED)

Nee, er komt geen uitstel. De datum blijft staan op 31 maart 2020

Ta duna suspenshon di pago pa e impuesto ku lo mester paga riba e “voorlopige aanslag Winstbelasting” 2019 te ku 31 desèmber 2020, of mas largu si e situashon bira mas malu?(PAP)

No, lo no duna suspenshon. Ta mantené 31 di mart 2020 komo e fecha ultimo pa hasi e pago.

Hoe wordt met de termijn voor uitstel van betaling omgegaan?(NED)

Voor gevallen die aantoonbaar nadelig getroffen zijn door het Coronavirus COVID-19, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Hoe u dit moet doen, wordt omschreven in de informatie Aangepaste diensten Belastingdienst ivm COVID-19 die u kunt treffen op www.belastingdienst.cw

Ta duna suspenshon di pago dor di efekto di Coronavírùs COVID-19?(PAP)

Den kaso ku por demostrá ku pa motibu di Coronavírùs COVID-19 a keda afekta negativamente, por fabor tuma kontakto ku Servisio di Impuesto. E komunikado Servisio adaptá di Servisio di Impuesto relashoná ku COVID-19 ta informá kon pa tuma kontakto ku diferente departamento di Servisio di Impuesto. Bishitá www.belastingdienst .cw pa e komunikado.

Komt er voor ondernemers een tegemoetkoming voor de uitstel van betaling van belastingen en/of premies om faillissementen tegen te gaan?(NED)

Voor gevallen die aantoonbaar nadelig getroffen zijn door het Coronavirus COVID-19, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Hoe u dit moet doen, wordt omschreven in de informatie Aangepaste diensten Belastingdienst ivm COVID-19 die u kunt treffen op www.belastingdienst.cw

Ta introdusí un fasilidat pa empresarionan haña suspenshon di pago di impuesto i/òf primanan pa evitá ku nan por bai bankarota?(PAP)

Den kaso ku por demostrá ku pa motibu di Coronavírùs COVID-19 e kompania e keda afektá negativamente, por fabor tuma kontakto ku Servisio di Impuesto. E komunikado Servisio adaptá di Servisio di Impuesto relashoná ku COVID-19 ta informá kon pa tuma kontakto ku e diferente departamentonan di Servisio di Impuesto. Bishitá www.belastingdienst.cw pa e komunikado.

Hoe wordt met de termijn om een bezwaarschrift in te dienen omgegaan?(NED)

Indienen Bezwaarschrift bij de Inspectie der Belastingen
Normaliter moet u binnen 2 maanden na dagtekening uw bezwaarschrift indienen. Dit wordt voor aanslagen met een dagtekening van 1 januari t/m 30 juni 2020 nu 4 maanden. De bezwaartermijn voor deze aanslagen is dus verlengd met 2 maanden.

 

Verzoek uitstel van betaling bij de Ontvanger ivm bezwaar

De Ontvanger is bevoegd uitstel in verband met bezwaar te verlenen op verzoek van een belastingschuldige. Het verzoek om uitstel bij de Ontvanger staat in principe los van de termijn van indiening van het bezwaar. Mits de belastingschuldige samen met het verzoek om uitstel ivm bezwaar aantoont dat het bezwaar is ingediend (met bijvoeging kopie bezwaarschrift), zal de Ontvanger overgaan tot het behandelen hiervan. Verzoeken om uitstel ivm bezwaar worden in principe toegewezen voor een termijn ‘tot en met de beslissing van de inspecteur’.

Kon ta atendé ku e periodo pa entregá “bezwaarschrift”?(PAP)

Entrega di Bezwaarschrift na Inspekshon di Impuesto

Normalmente e persona mester entregá su “bezwaarschrift” denter di 2 luna despues di e fecha. Pa “aanslag” ku fecha entre 1 yanüari te ku 30 jüni 2020, e periodo pa entregá “bezwaar” ta bira 4 luna. E periodo pa entregá “bezwaar” ta keda ekstendé ku 2 luna.

 

Petishon pa suspenshon di pago relashoná ku “Bezwaarschrift” na Ontvanger

Ontvanger ta òutorisá pa otorgá suspenshon basá riba petishon di e kliente. En prinsipio e petishon ta lòs for di periodo di entregá “bezwaar”. Basta e kliente por demostrá na momento di hasi petishon pa suspenshon di pago, ku e “bezwaar” ta entregá (añadí kopia di petishon di bezwaar), Ontvanger lo prosesá e petishon.

Ontvanger por otorgá suspenshon relashoná ku “bezwaar” te ku e fecha di e desishon di Inspektor.

Is het proces van terugbetalen van de Belastingdienst van teveel betaalde belasting of premies aangetast door het COVID-19?(NED)

De Belastingdienst is bezig met de aanslagregeling Inkomstenbelasting van de aangiftes van de jaren 2018 en ouder die in mei 2019 zijn ingediend. Als de aanslag in een restitutie resulteert, zal de restitutie hiervan plaatsvinden, na verrekening van eventuele andere schulden bij de Ontvanger.

 

Houd u wel rekening mee met het feit dat de noodgedwongen maatregelen rondom het COVID -19 ook gelden voor het personeel van de Belastingdienst. Dit betekent dat onze dagelijkse bezetting is aangepast met gevolg dat dit langer kan duren.

E proseso pa paga restitutie di impuesto í/òf primanan ta keda afektá dor di COVID-19?(PAP)

Aktualmente, Servisio di Impuesto ta prosesá “aangifte inkomstenbelasting” di aña 2018 i mas bieu ku a keda entregá den mei 2019. Si resultá ku mester paga resitushon, lo prosesá esaki despues di deskontá otro debe di impuesto na Ontvanger.

 

Tene kuenta ku e medidanan rondó di COVID-19 tambe ta konta pa empleadonan di Servisio di Impuesto. Esaki ta nifika ku e okupashon diario a bira menos i pa e motibu ei un petishon por dura mas largu pa prosesa.

Omzetbelasting

Wat is omzetbelasting?

De omzetbelasting (afgekort: OB) is een indirecte belasting. Dat betekent dat de Belastingdienst deze belasting niet heft bij de klant, maar bij de ondernemer. Dus de klant betaald de belasting aan de ondernemer en deze ondernemer voldoet het vervolgens op aangifte bij de ontvanger.

Welke administratieve verplichtingen gelden voor de omzetbelasting?

Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel omzetbelasting u aan de Belastingdienst moet betalen.

Inkomstenbelasting

Wanneer ontvangt u een aanslag inkomstenbelasting?

Een aanslag ontvangt u nadat u uw aangifte hebt gedaan bij de Inspectie der Belastingen. Als u uw aangifte niet indient dan legt de Inspectie een ambtshalve aanslag op. de Inspecteur kan u daarbij een boete van maximaal f. 2.500 opleggen.

Wanneer en hoe moet je inkomstenbelasting worden betaald?

 • voorlopige aanslag: betaling in zoveel gelijke termijnen als of na de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet, nog maanden van het jaar over blijven. Bijv. De dagtekening valt in april, dan moet de aanslag worden betaald in acht (maandelijkse) termijnen;
 • definitieve aanslag: betaling binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet;
 • navorderingsaanslag: betaling binnen een maand na dagtekening van het aanslagbiljet;

Winstbelasting

Wanneer ontvangt u een aanslag winstbelasting?

U ontvangt een náheffingsaanslag:

 • als u uw aangifte niet of niet op tijd hebt ingediend;
 • wanneer u minder hebt betaald dan het bedrag dat is vermeld in uw laatste definitieve aangifte;
 • als u op een voorlopige of definitieve aangifte niet of te laat hoeft betaald;
 • als blijkt dat u op uw voorlopige of definitieve aangifte een lager bedrag heeft betaald dan in uw aangifte is vermeld.

Wanneer en hoe moet de winstbelasting naheffingsaanslag worden betaald?

De aanslag moet worden betaald binnen een maand na de dagtekening ervan. Betalingen kunt u doen bij de Eilandsontvanger aan de Regentesselaan z/n. De kassa’s zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.45 uur tot 15.30 uur. Betalingen kunt u ook doen via de giro en banken.

Hoe vaak doet u aangifte winstbelasting?

In principe doet u twee aangiften per jaar, een voorlopige en een definitieve. De formulieren worden u elk jaar binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar, of als dat voor u van toepassing is, het boekjaar, door de Inspecteur der Belastingen verstrekt. Indien U geen formulier ontvangt dient U zelf om uitreiking te vragen. Het aangifteformulier wordt ingediend bij de Inspecteur der Belastingen. Evenals bij de Loonbelasting aangifte het geval is zal, indien bij de Ontvanger wordt betaald, de bijgevoegde aangifteformulier worden doorgezonden naar de inspecteur.

Administratie

Waarom is een goede administratie belangrijk?

“Administratie” wil zeggen: alle gegevens over uw onderneming die u op papier (ook kladaantekeningen) of elektronisch (bijvoorbeeld met de computer) vastlegt. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang: niet alleen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook voor uw bedrijfsvoering. Als ondernemer bent u overigens ook wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden die is afgestemd op de aard van uw bedrijf.

Hoe lang moet u uw administratie bewaren?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie tien jaren te bewaren.

Wat behoort allemaal tot uw administratie?

Alle gegevens over uw onderneming die u, op papier of in elektronische vorm, vastlegt, behoren tot uw administratie.

Bezwaar

Wanneer kunt u in bezwaar gaan?

Als u het niet eens bent met de opgelegde belastingaanslag of de beschikking (inzake boete) kunt u binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet of de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de Inspecteur.

Indien u binnen de hiervoor genoemde termijn een pro forma bezwaar heeft ingediend, dient u op redelijk korte termijn een gemotiveerde bezwaarschrift indienen. De inspecteur is verplicht om op zeer korte termijn een ontvangstbevestiging te sturen, zodat u weet dat u uw rechten veilig heeft gesteld. De ontvangstdatum is voor belanghebbende van belang om te kunnen bepalen op welke datum de Inspecteur uitspraak gedaan moet hebben.

Wat gebeurd er als u de verschuldigde aanslag niet op tijd betaald?

Dan stuurt de ontvanger u een aanmaning. Als u niet reageert op de aanmaning dan zullen dwangmaatregelen worden getroffen die voor u kosten met zich mee brengen. Als de aanslag groter is dan f. 500,- dan dient u rente te betalen.

Binnen welk termijn dient de inspecteur uitspraak te doen op het bezwaarschrift?

De Inspecteur doet binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak op het bezwaarschrift. Met een uitspraak wordt gelijkgesteld het weigeren dan wel niet tijdig doen van de uitspraak. Een uitspraak wordt geacht niet tijdig te zijn gedaan indien de Inspecteur niet binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift een uitspraak heeft gedaan. Indien de inspecteur niet of niet volledig aan het bezwaar tegemoet komt, dient hij de uitspraak te motiveren.

Wanneer kunt u in beroep gaan

Een beroep is ook mogelijk indien geen uitspraak of niet tijdig een uitspraak wordt gedaan. U kunt in beroep komen binnen twee maanden gerekend vanaf het tijdstip waarop negen maanden is verlopen na het tijdstip waarop het bezwaarschrift door de Inspecteur is ontvangen. De mogelijkheid tot het indienen van een beroep tegen niet of te laat uitspraak doen is opgenomen om trage afdoening te voorkomen en u een mogelijkheid te geven uw recht binnen redelijke termijn te verkrijgen.

Kunt u in beroep gaan als de inspecteur geen uitspraak doet over het bezwaarschrift?

Als de inspecteur binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift geen uitspraak heeft gedaan, kunt u in beroep gaan tegen het niet tijdig doen van een uitspraak. U kunt in beroep gaan binnen twee maanden gerekend vanaf het tijdstip waarop de negen maanden is verlopen. De rechter kan de inspecteur alsnog verzoeken om een uitspraak te doen.

Verjaring

Wat is verjaring?

De rechtszekerheid vereist dat een belastingschuldige niet na zeer lange tijd nog tot betaling kan worden gedwongen zonder dat de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao tijdig actie onderneemt. Daarom heeft de wetgever bepaald dat een belastingschuld in beginsel verjaart vijf jaren na de dagtekening van de aanslag. Verjaring betekent dat de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao geen rechtsvordering meer mag instellen om de belastingschuldige tot betaling te dwingen. De belastingschuld blijft echter wel bestaan.

Hoe kan verjaring worden voorkomen?

De verjaringstermijn kan worden gestuit door:

 • het betekenen van een akte van vervolging;
 • schulderkenning door de belastingschuldige (door woorden of daden).
 • Het indienen van een bezwaarschrift waarbij de gehele schuld wordt betwist mag echter niet gezien worden als schulderkenning. Betaling is een vorm van schulderkenning; verrekening niet.

Hoe kan de verjaring worden ingeroepen?

Verjaring kan alleen ingeroepen worden door een beroep van de belastingschuldige op verjaring. Dat beroep is vormvrij doch dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden. Als een mondeling beroep op verjaring wordt gedaan, dient de invorderaar te bewerkstelligen dat alsnog een schriftelijk beroep wordt ingediend.

Kan een verjaarde schuld nog betaald worden?

Ja, want een schuld gaat niet teniet door het intreden van de verjaring. Als iemand een verjaarde schuld betaalt kan hij die betaling naderhand niet terugvorderen met een actie uit onverschuldigde betaling.

Wie beslist op een beroep op verjaring?

De Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao of diens vertegenwoordiger neemt de beslissing op het beroep op verjaring.

Dien een nieuwe vraag in

  Naam:
  E-mailadres:
  Onderwerp:
  Je vraag: