Zoek binnen de Belastingdienst

CRS

Common Reporting Standard (CRS)

Is uw organisatie een in Curaçao gevestigde financiële instelling? Dan kunt u vanaf belastingjaar 2016 verplicht zijn gegevens te verstrekken aan de Inspectie der Belastingen over uw cliënten in landen die deelnemen aan het MCAA-verdrag. De Inspectie der Belastingen Curaçao wisselt de gegevens uit aan de betreffende CRS landen.