CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
Sluiten
Formulier Verzoek vermindering van loonbelasting

  1. Uw persoonlijke gegevens


  Crib-nummer * crib-nummer?
  Uw Crib-nummer moet 9 karakters bevatten en mag alleen uit cijfers bestaan.
  Uw sédula nummer moet 10 karakters bevatten en mag alleen uit cijfers bestaan.

  JaNee

  Uw Crib-nummer moet 9 karakters bevatten en mag alleen uit cijfers bestaan.

  2. Vermeld Onroerendezaak

  9. Vermeld de verkrijgingdatum als u de onroerende zaak in eigendom dan wel krachtens beperkt recht heeft verkregen.

  10. Vermeld de datum waarop u een onroerende zaak in bezit genomen heeft (o.a. door illegale bouw).

  11. Vermeld de wijziging die de onroerende zaak heeft ondergaan als gevolg van bouw, verbouwing, verbetering, afbraak, vernietiging, belastbaar worden van vrijgestelde zaken en omgekeerd, en splitsing en vereniging. U hoeft uitsluitend aangifte te doen als door deze wijziging de waarde met meer dan 5% en met een minimum van NAf 25.000 toeneemt. Vermeld de wijziging(en) en de nieuwe waarde(n).

  12. Ik heb geen aanslag ontvangen. Vermeld het jaar/de jaren waarover u geen aanslag heeft ontvangen.

  13. Adres van de onroerende zaak waarvoor aangifte gedaan wordt..

  3. Ondertekening i

  U heeft nog [200] tekens over.