Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Formulier verzoek toepassing RKO-regeling

  Aan: De Inspectuer der Belastingen
  Afdeling Omzetbelasting
  WTC Piscaderaweg z/n
  Alhier

  Betreft: Verzoek om toepassing van de Regeling Kleine Ondernemers

  VERZOEK
  Ondergetekende verzoek hierbij om aanwijzing als kleine ondernemer, als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de landsverordening omzetbelasting 1999

  Verzoeker verklaart dat hij/zij een natuurlijke persoon is, in het heffingsgebie woont of gevestigd, dan wel een vaste inrichting heeft, en in het afgelopen jaar een aantoonbare omzet heeft behaald van minder dan NAf 30.000,-- exclusief omzetbelasting en dat hij/zij in de lopende kalenderjaar eveneens eem omzet van minder dan NAf 30.000,-- exclusief omzetbelasting zal behalen.

  Ondergetekende verzoekt tevens om in aanmerking te komen voor het doen van een aangifte per jaar voor de omzetbelasting. (Jaaraangever)