Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Hoe kan ik online of via de Bank betalen?

U krijgt van ons een aanslag met het bedrag dat u moet betalen. Daarin staat de termijn waarin het bedrag betaald moet zijn en het betalingskenmerk staat er ook in vermeld.

Wat moet ik vermelden en hoe moet ik betalen?

Het is belangrijk om het betalingskenmerk te vermelden bij het betalen, zodat de betaling goed verwerkt kan worden.

Let op! Indien u geen betalingskenmerk of CRIB-nummer bij uw betaling vermeldt, dan kan het zijn dat u betaald heeft maar dat u toch een aanmaning ontvangt. De betaling is dan niet of niet goed verwerkt door het ontbreken van de juiste informatie.

Het betalingskenmerk staat bovenaan op het aangifte- of aanslagformulier. Heeft u een betalingsregeling getroffen, dan kunt u het betreffende regelingsnummer vermelden. Twijfelt u, dan kunt u altijd uw CRIB-nummer vermelden (negen digits).

De rekeningnummers van de Landsontvanger zijn:

Maduro & Curiel’s Bank (MCB)23329507
RBC Royal Bank (RBC)8000000104146229
Vidanova Bank502310001
Bank Di Caribe (BDC)30649501
Orco Bank1081290195
First Caribbean International Bank (CIBC)*1002423

* Klanten van de First Caribbean International Bank dienen gebruik te maken van di CIBC-Bill pay system, zodat wij de details/omschrijving van de betalingen kunnen ontvangen.

Wat moet ik doen als mijn aangiften zijn ingediend en ik moet betalen?

Is uw aangifte ingediend en moet u nu gaan betalen? Dan moet u per belastingmiddel betalen en niet het totale bedrag voor alle middelen tezamen. Dit om te voorkomen dat u straks alsnog een aanslag of aanmaning ontvangt.

MiddelCRIB-nummerCode voor middelJaarPeriode/Maand
Loonbelasting12345678910752212
AOV/AWW12345678910852212
AVBZ12345678910952212
BVZ12345678911052212
Omzetbelasting12345678911152212
ZV/O7V12345678910552212
Ik ben in het buitenland en moet betalen, hoe doe ik dat?

Altijd het betalingskenmerk vermelden blijft belangrijk, anders kunnen wij uw betaling niet verwerken. 

Bij buitenlandbetaling moet u wel gebruik maken van de Swift Code. Alle banken hebben hun eigen Swift Code.

Ik heb een verkeerd betalingskenmerk gebruikt, kan ik het laten corrigeren?

Ja, zeker. U kunt zelf contact met de Belastingdienst opnemen om de correctie door te geven. U kunt een brief afgeven of een email versturen aan onze Klantenservice. Het is dan weer belangrijk het CRIB-nummer te vermelden en aan te geven wanneer u heeft betaald, bij welke bank en welk betalingskenmerk het had moeten zijn. Het email adres is info.belastingdienst@gobiernu.cw.

Is mijn betaling goed verwerkt?

Wij kunnen uw betaling sneller verwerken als u het juiste betalingskenmerk vermeldt. Is het betalingskenmerk onjuist, of is het er helemaal niet bij? Dan zal het langer duren om uw betaling te verwerken. Als er wel een CRIB-nummer bij vermeld wordt, kunnen wij zien van wie de betaling afkomstig is. De betaling kan niet verwerkt worden als er te weinig gegevens zijn vermeld met als gevolg dat de Belastingdienst u niet kan identificeren. Dit kan ertoe leiden dat u een aanslag en aanmaning gaat ontvangen, terwijl u wel betaald heeft. 

Wij zorgen er altijd voor dat uw betaling in onze administratie wordt verwerkt met de datum waarop uw betaling op onze rekening staat. Bij twijfels, kunt u altijd een email sturen naar info.belastingdienst@gobiernu.cw.

Ik heb te veel betaald, wat nu?

Heeft u te veel betaald op een aanslag en u heeft geen andere aanslag open staan? 

Dan kunt u een brief of een email sturen naar onze Klantenservice. Het emailadres is info.belastingdienst@gobiernu.cw. Indien er geen andere aanslagen openstaan, dan storten we het te veel betaalde geld binnen 2 weken terug op uw rekeningnummer, indien dat bij ons bekend is. U dient ervoor zorg te dragen dat wij over een correct bankrekeningnummer beschikken. 

Heeft u nog een andere aanslag open staan? Dan zullen wij het te veel betaalde bedrag met die andere aanslag(en) verrekenen.