Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Formulier

  Verzoek kwijtschelding van de onroerendezaakbelasting

  Met dit formulier doet u een verzoek voor kwijtschelding van de openstaande aanslagen onroerendezaakbelasting.

  Aanvraag

  Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen moet:

  • de persoon de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt;

  • het maandelijks inkomen moet uitsluitend bestaan uit een uitkering ingevolge de Landsverordening AOV;

  • de betalingscapaciteit nihil zijn;

  • een inkomensverklaring van de Inspectie der Belastingen worden overlegd.

  Ondertekening