Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Algemeen

De belastingtarieven voor de volgende belastingmiddelen zijn als volgt.

Inkomstenbelasting

Voor de Inkomstenbelasting geldt een tarief tussen 9,75% tot en met 46,5%.

Schijven tarief – 2023
Omzetbelasting

Voor de Omzetbelasting zijn er 3 tarieven van toepassing, namelijk 6%, 7% en 9%. Verder is er ook de vrijgestelde belasting van toepassing.

Overzicht tarieven OB (versie 1.1)
Loonbelasting

Voor de Loonbelasting geldt een tarief tussen de 9,75% tot en met 46,5% over het loon.

Schijven tarief – 2023
Loonbelasting halvedag tabel - 2023
Loonbelasting dagtabel - 2023
Loonbelasting week tabel - 2023
Loonbelasting maand tabel -2023
Loonbelasting quincena tabel – 2023
Loonbelasting kwartaaltabel – 2023
AOV, AWW, AVBZ en BVZ

Voor de Premie Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), premie Algemene Weduwen –en wezenverzekering (AWW), premie Algemene verzekering bijzondere ziektekosten (AVBZ) en premie Basisverzekering ziektekosten (BVZ) dient er rekening te worden gehouden met het werknemerspercentage en het werkgeverspercentage. Voor het werknemerspercentage en het werkgeverspercentage verwijzen we naar

Tabel 2023
Winstbelasting

Voor de Winstbelasting zijn er verschillende tarieven van toepassing. Voor een uitleg van de tarieven verwijzen we naar deze pagina.

Successiebelasting

Voor de Successiebelasting geldt een tarief tussen 2% tot en met 24%. Voor een uitleg van de tarieven verwijzen we naar deze pagina.

Tarieven successiebelasting tot en met 16 oktober 2018