Zoek binnen de Belastingdienst

Belastingdienst Curaçao

Binnen het ministerie van Financiën zijn er 3 uitvoerende organisaties, bestaande uit:

  • de Inspectie der Belastingen
  • de Ontvanger
  • de Douane

Inspectie der Belastingen

De Inspectie der Belastingen heeft als taak de belastingwetgeving efficiënt en integer uit te voeren. De Inspecteur der Belastingen is formeel belast met de uitvoering van de volgende wetten:

De Inspectie der Belastingen is belast met de heffing van de volgende belastingen:

Taken

De taken zijn o.a.:

  • maximale invordering van belastingmiddelen;
  • voeren van een gedegen comptabele administratie en
  • bepaling en bewaking van het liquiditeitssaldo van het Eilandgebied Curaçao.

Financiële Kolom

De Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao maakt deel uit van de Financiële Kolom van het Eilandgebied Curaçao. In deze kolom zijn vertegenwoordigd: de Afdeling Financiën van het Centraal Bestuurskantoor, de Stichting Overheidsaccountantsbureau, de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao,De Fundashon Wega Di Number Korsow,De Stichting woningbouw N.V. en de G.S.I.,De Getarifeerde en Gesubsidieerde Instellingen.

Processen

De Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao kent 3 hoofdprocessen t.w.:

  • het invorderingsproces;
  • het financieel-comptabel proces en
  • het ondersteunend proces.

INVORDERINGSBELEID ONTVANGER VAN HET EILANDGEBIED CURAÇAO

Als hoofdregels bij het gehele invorderingsbeleid gelden:

a. vorderingen waarvan de inning is opgedragen aan de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao moeten zoveel mogelijk worden ingevorderd;
b. dreigende verliezen op die vorderingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen;
c. bevorderen van een betalingsgedrag waarbij de aanslagen voldaan worden binnen de daarvoor geldende termijnen.