Inspectie der Belastingen

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
 

 

 

De Inspektie der Belastingen heeft als taak de belastingwetgeving efficiënt en integer uit te voeren. De Inspekteur der Belastingen is formeel belast met de uitvoering van de volgende wetten:

 • Internationale verdragen,
 • de Rijkswet houdende Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK),
 • de Grondbelastingverordening,
 • de Registratieverordening,
 • de Zegelverordening,
 • de Successiebelastingverordening,
 • de Overdrachtsbelastingverordening,
 • de Verkopingverordening,
 • de Landsverordening op de inkomstenbelasting,
 • de Landsverordening op de winstbelasting,
 • de Landsverordening op de loonbelasting,
 • de Landsverordening omzetbelasting,
 • de Landsverordening op de scheepsregistratiebelasting,
 • de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering,
 • de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering,
 • de Landsverordening Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten,
 • de Landsverordening ter bevordering van de bedrijfsvestiging en hotelbouw,
 • de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen,
 • de Landsverordening renovatie hotels,
 • de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling,
 • de Landsverordening Economische zones en
 • de Algemene Landsverordening Landsbelastingen.

We proberen u waar nodig behulpzaam te zijn bij het nakomen van uw verplichting. Voor meer informatie over de hierboven aangegeven onderwerpen, kunt u verder lezen op onze site.

De Inspectie der Belastingen is belast met de heffing van de volgende belastingen:

Voor meer algemene informatie over de verschillende belastingen kunt u verder lezen op de betreffende pagina’s op deze site. (klik op het betreffende middel om naar de gewenste pagina te gaan)

Informatienummer

U kunt ook het algemene informatienummer, 7342500, bellen voor informatie. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:00-11:30 AM en 14:00-17:00 PM en op vrijdag van 08:00-11:30 en 14:00-16:30 PM.

Bezoekersadres

In het belastinggebouw aan de Regentesselaan Z/N zijn verschillende loketten en een algemene inlichtingenbalie waar u terecht kunt voor informatie over de verschillende belastingmiddelen, om u als belastingplichtige aan te melden, uw aangiften in te dienen, inzage te krijgen in uw dossier, voor inkomensverklaringen ten behoeve van studiefinanciering en om informatie te krijgen over aanslagen etc.

Hubacampagne (hulp bij aangifte)

Jaarlijks organiseert de Inspectie der Belastingen een Hubacampagne. In deze campagne kunnen particulieren met een inkomen van maximaal Naƒ 60.000,- gratis hun aangifte inkomstenbelasting laten invullen. Middels advertenties in de media wordt bekend gemaakt wanneer de Hubacampagne wordt gehouden en hoe u een afspraak kunt maken.