Belastingdienst

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Over de belastingdienst > Eilandsontvanger

 

 

Eilandsontvanger


Hoofddoel

De eilandsontvanger werd in 1953 in het leven geroepen en heeft als hoofddoel:
1. invorderen belastinggelden en retributiegelden
2. financiële- en comptabele vastlegging
 
Taken
De taken zijn o.a.:

  • maximale invordering van belastingmiddelen;
  • voeren van een gedegen comptabele administratie en
  • bepaling en bewaking van het liquiditeitssaldo van het Eilandgebied Curaçao.
Financiële Kolom
De Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao maakt deel uit van de Financiële Kolom van het Eilandgebied Curaçao. In deze kolom zijn vertegenwoordigd: de Afdeling Financiën van het Centraal Bestuurskantoor, de Stichting Overheidsaccountantsbureau, de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao,De Fundashon Wega Di Number Korsow,De Stichting woningbouw N.V. en de G.S.I.,De Getarifeerde en Gesubsidieerde Instellingen.
 
Processen
De Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao kent 3 hoofdprocessen t.w.:

  • het invorderingsproces;
  • het financieel-comptabel proces en
  • het ondersteunend proces.
INVORDERINGSBELEID ONTVANGER VAN HET EILANDGEBIED CURAÇAO

Als hoofdregels bij het gehele invorderingsbeleid gelden:
a. vorderingen waarvan de inning is opgedragen aan de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao moeten zoveel mogelijk worden ingevorderd;
b. dreigende verliezen op die vorderingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen;
c. bevorderen van een betalingsgedrag waarbij de aanslagen voldaan worden binnen de daarvoor geldende termijnen.