Belastingdienst


 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Over de belastingdienst > BAB

 

 

Belastingaccountantsbureau (BAB)


Het Belastingaccountantsbureau is een zelfstandig orgaan en heeft als standplaats Curaçao. Het controleert hoofdzakelijk de inkomsten-, winst-, loon- en omzetbelasting.

Het Belastingaccountantsbureau is belast met:

Het opstellen van onderzoeken op het gebied der belastingen in opdracht of op verzoek van:
  • de Directeur der Belastingen,
  • de Inspecteurs der Belastingen op Bonaire, Curaçao en Sint Maarten,
  • de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.
  • Het instellen, in opdracht van de Directeur, van onderzoeken op financieel gebied ten behoeve van Justitie.
  • Het adviseren van boekhoudkundige en fiscale aspecten aan de Directeur en Inspecteurs.
Controleteams
Het Belastingaccountantsbureau heeft vijf controleteams die de volledigheid en juistheid van ingediende aangiften controleren. Onderzocht wordt of de aangiften overeenstemmen met de achterliggende administratie en of die administratie overeenstemt met de werkelijkheid. Ieder team bestaat uit ongeveer 10 medewerkers die zelfstandig werken.

Het team Inlichtingen en Opsporing (Tio-team)
Binnen het Belastingaccountantsbureau is een team werkzaam dat zich met name bezig houdt met het opsporen van fraudegevallen. Eveneens heeft het team als taak gegevens/ informatie te verzamelen en eventueel te bewerken ten behoeve van de belastingheffing.

Het Tio-team bestaat uit mensen die kennis hebben van zowel de fiscale wet als het strafrecht.
Zij zijn tevens benoemd tot buitengewoon agent van politie.