Startende Ondernemers


 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Ondernemers > Startende Ondernemers > Inschrijven bij de belastingdienst

 

 

Inschrijven bij de Belastingdienst


Om u in te schrijven bij de belastingdienst dient u enkele bewijsstukken mee te nemen. Deze bewijsstukken verschillen per rechtsvorm:
 • NV, Stichting, Vereniging - Voor het inschrijven van deze rechtsvormen dient u de oprichtingsakte van uw organisatie en een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel mee te nemen.


 • Eenmanszaak - Voor het inschrijven van deze rechtsvorm dient u, indien u uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven een kopie daarvan mee te nemen.


 • VOF - Voor het inschrijven van deze rechtsvorm dient u een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel mee te nemen.


 • Maatschap - Voor het inschrijven van deze rechtsvorm dient u een kopie van de overeenkomst tussen de maatschappen mee te nemen.


 • BV - Voor het inschrijven van deze rechtsvorm dient u een oprichtingsakte en bedrijfgegevens met betrekking tot de vertegenwoordiger en/of directeur van het bedrijf mee te nemen.
Let op! U dient te allen tijde een identiteitsbewijs bij u te hebben!

Na het overleggen van deze bewijsstukken dient u op het mutatieformulier de volgende gegevens in te vullen. Het invullen van het mutatieformulier geschiedt per natuurlijke persoon of onderneming:

 • IDnr: Uw identiteitsnummer.


 • SVBnr: Uw SVB registratie nummer


 • Cribnr: Dit veld leeg laten. Na inschrijving krijgt u een Cribnummer toegewezen door de belastingdienst.


 • KVKnr: Indien u zich heeft aangemeld bij KVK, uw KVK registratie nummer.


 • DAZnr: Uw Dienst Arbeidszorg Registratie nummer.
Op het mutatieformulier dien u bij Crib2 uw rechtsvorm aan te geven. Ook dient u aan te geven of het bedrijf een onshore of offshore bedrijf betreft, of dat dit gegeven onbekend is. Vervolgens dient u de activiteit van uw onderneming te verwoorden. Verder dient u de bedrijfsgegevens en de gegevens van de natuurlijke persoon in te vullen.

Let op! Ingangsdatum hoeft niet gelijk aan oprichtingsdatum te zijn.

Let op! Indien u geen werknemers in dienst heeft (eenmanszaak), wordt het veld ‘aantal personeel’ niet ingevuld. Indien u wel werknemers heeft, dient u hier het volgende in te vullen:

 • het aantal werknemers
 • de datum van in vaste dienst treding van de eerste werknemer(s)
 • de brutoloonsom.
Een dag na het inleveren van het mutatieformulier kunt u een kopie afhalen bij de infobalie, het origineel zult u per post ontvangen.

terug naar boven