Aangifte


 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Ondernemers > Aangifte > Algemeen

 

 

Algemeen


Er zijn verschillende vormen om een onderneming te bedrijven. Er zijn ondernemingen die door een natuurlijk persoon worden bedreven en er zijn er die door rechtspersonen worden bedreven.

Een natuurlijk persoon is voor zijn inkomsten uit de onderneming (winst) onderworpen aan de inkomstenbelasting. Een rechtspersoon is daarentegen onderworpen aan winstbelasting. Vervolgens bent u in principe onderworpen aan de loonbelasting, AOV, AWW, AVBZ alsmede omzetbelasting, ongeacht door middel van welke ondernemingsvorm u een bedrijf uitoefent.