Aangifte

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Ondernemers > Aangifte > Omzetbelasting

 

 

Aangifte Omzetbelasting


Het doen van aangifte

Als ondernemer moet u maandelijks aangifte doen voor de omzetbelasting. Ook als u geen omzet heeft gerealiseerd (nihil aangifte) of alleen vrijgestelde prestaties verricht! De aangifteformulieren worden allemaal voor aanvang van het jaar toegezonden. Indien u geen aangiftebiljetten heeft ontvangen, ontslaat dit u niet van uw aangifteplicht. In dat geval dient u zelf tijdig een aangifteformulier aan te vragen bij de afdeling omzetbelasting van de Inspectie der Belastingen.

Het aangiftebiljet dient u tijdig, d.w.z. uiterlijk de 15de van de volgende maand, in te dienen bij de Inspectie der Belastingen, de Ontvanger of Girobank.

Tegelijkertijd met het indienen van de aangifte, betaalt u ook de op het aangiftebiljet ingevulde omzetbelasting. Als u de belasting bij de bank betaalt, dient u het aangiftebiljet apart bij de Inspectie der Belastingen in te leveren. Het achterlaten van het aangiftebiljet bij de bank is voor uw eigen risico.

Indien u de omzetbelasting per bank of giro betaalt, dient u rekening te houden met de vertraging die kan optreden bij de overschrijving. Als betalingsdatum geldt de datum waarop de betaling op de rekening van de Ontvanger wordt bijgeschreven. U kunt voor de zekerheid bij uw bank navragen hoelang het gemiddeld duurt voordat het bedrag op de rekening van de Ontvanger is bijgeschreven.

terug naar boven


Het invullen van een aangiftebiljet

Op het aangiftebiljet vermeldt u de gerealiseerde omzet en de daarover verschuldigde belasting. Ook voor vrijgestelde prestaties vermeldt u de hiermee gerealiseerde omzet. Indien u gebruik maakt van het aftrekrecht, vergeet dan niet het beschikkingsnummer te vermelden. Tot slot moet u niet vergeten de aangifte te ondertekenen. U hoeft geen bijlagen mee te sturen. Doe u dat toch dan worden deze niet beoordeeld en kunt u aan het accepteren van het aangifte geen rechten ontlenen.

Bij de aangiftebiljetten omzetbelasting ontvangt u een toelichting. In deze toelichting wordt aangegeven hoe u het aangiftebiljet moet invullen. Lees deze toelichting goed! Indien een aangifte niet, niet volledig of onduidelijk is ingevuld, kan deze worden geweigerd. De aangifte wordt dan teruggestuurd en als ‘niet ontvangen’ beschouwd.

terug naar boven