FATCA Formulieren
Nieuws
Ondernemers
Over de belastingdienst
Belastingdienst
FATCA
Sitemap
FAQ
Zoeken
Beleid DFS

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Algemene info> Internationale Gegevens Uitwisseling
 

Ingaande september 2015 zal Curaçao op automatische basis (financiële) informatie uitwisselen met Amerika en, door tussenkomst van Nederland, met Europa.

De basis voor het uitwisselen van informatie met Amerika is de Inter Governmental Agreement (IGA) tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
De basis voor het uitwisselen van informatie met Europa is neergelegd in de Europese spaarrenterichtlijn (ESRR), bekend onder Richtlijn 2003/48/EG van de Raad.
Vanaf belastingjaar 2016 zal ook informatie op grond van de Common Reporting Standard (CRS) worden uitgewisseld met landen die de Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA-verdrag) hebben ondertekend.

 

FATCA

Is uw organisatie een in Curaçao gevestigde financiële instelling? Dan kunt u verplicht zijn u aan te melden bij de Amerikaanse belastingdienst en gegevens te verstrekken aan de Inspectie der Belastingen in Curaçao over uw Amerikaanse cliënten. De Inspectie der Belastingen wisselt deze gegevens uit met de Amerikaanse overheid. Dit is bepaald op basis van de FATCA en de tussen Curaçao en Amerika gesloten IGA. De FATCA is een Amerikaanse wet die zorgt voor een juiste belastingheffing over vermogensbestanddelen in Amerika. Van de in Curaçao gevestigde financiële instelling wordt verwacht dat zij uit hun administratie de betreffende gegevens selecteren voor hun Amerikaanse cliënten.

Het verstrekken van de gegevens door financiële instellingen aan de Inspectie en door de Inspectie aan de IRS zal verlopen via het Portaal Financiële Gegevens Uitwisseling (PFGU).

Let op: U dient zich voor 31 juli 2015 aan te melden bij de PFGU!!
Klik hier om u te registreren.

 

ESRR

Is uw organisatie een in Curaçao gevestigde financiële instelling? Dan kunt u verplicht zijn gegevens te verstrekken aan de Inspectie der Belastingen over uw Europese cliënten. De Inspectie der Belastingen Curaçao wisselt deze gegevens uit aan de Centrale Liaison Office Belastingdienst Nederland, die de informatie verder zal verspreiden naar de betreffende landen in de Europese Unie.

 

CRS

Is uw organisatie een in Curaçao gevestigde financiële instelling? Dan kunt u vanaf belastingjaar 2016 verplicht zijn gegevens te verstrekken aan de Inspectie der Belastingen over uw cliënten in landen die deelnemen aan het MCAA-verdrag. De Inspectie der Belastingen Curaçao wisselt de gegevens uit aan [de betreffende CRS landen.

 

Community Internationale Gegevens Uitwisseling

De Community Internationale Gegevens Uitwisseling is een online platform waarop (technische) informatie gedeeld wordt over de gegevensuitwisseling m.b.t. FATCA, CRS en ESRR en waarop voorts (onderlinge) communicatie mogelijk is betreffende deze onderwerpen. De community is een website met beperkte toegang. Financiële instellingen in Curaçao, foreign financial institutions in Curaçao en andere betrokkenen kunnen zich aanmelden via de volgende link:
https://eoi-community.atlassian.net/admin/users/sign-up

Competent authority arrangement between the competent authorities of the United States of America and the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao

 

Meer weten?

Voor vragen en communicatie over Internationale Gegevens Uitwisseling: info.aeoi@gobiernu.cw

Weet u niet zeker of u gegevens moet verstrekken? Raadpleeg de documenten op deze site en de site van de IRS voor meer informatie (Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA) of vraag uw adviseur om een “legal opinion”.