Winstbelasting

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Belastingen > Winstbelasting > Vaste Inrichting

 

 

Vaste inrichting
 

Buiten het Koninkrijk

Als de belastingplichtige binnen de Nederlandse Antillen is gevestigd, dient hij over de winst uit onderneming van een vaste inrichting (hierna: v.i) in het buitenland winstbelasting in de Nederlandse Antillen te betalen. Van de buitenlandse winst is 95% vrijgesteld. Een v.i. is een duurzame inrichting waarin of met behulp waarvan de werkzaamheden van een vennootschap worden uitgeoefend. Hierbij kan worden gedacht aan een filiaal, een kantoor, fabriek, werkplaats, een vaste vertegenwoordiger of de plaats waar leiding wordt gegeven. Een vaste vertegenwoordiger is een persoon die in het bezit is van een duurzame machtiging om regelmatig namens de belastingplichtige overeenkomsten af te sluiten. De winst van een v.i. wordt dan bepaald als ware zij een onafhankelijke onderneming die op zakelijke basis met de vennootschap handelt waar zij deel van uitmaakt, het zogenoemde handelen “at arm’s length”.

Let op! Alleen 5% van de verliezen van de v.i. die buiten het Koninkrijk is gevestigd, kunnen in mindering komen op de binnenlandse winst van de op de Antillen gevestigde vennootschap.
 

Binnen het Koninkrijk

Als de vennootschap binnen de Nederlandse Antillen is gevestigd en de vennootschap geniet winst van een v.i. in Nederland of Aruba dan hoeft zij over de winst van de v.i. in de Nederlandse Antillen, op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk in beginsel, geen winstbelasting te betalen.

terug naar boven